Roser budsjettavtalen

Maritimt Forum gir uforbeholden ros til FrP for budsjettforliket. Også Rederiforbundet er fornøyd.

«VIKTIGE OG POSITIVE IMPULSER»: - Vi vil gi honnør til FrP som har stått på og kjempet for gjennomslag for den norske maritime klyngen. Totalt sett vil dette gi viktige og positive impulser inn i 2021, sier Ivar Engan i Maritimt Forum. Foto: Tom O. Kleppestø
Politikk

FrP har reversert regjeringens kuttforslag og styrket nettolønnsordningen for sjøfolk med 600 millioner kroner.

– FrP har fått gjennomslag for å trygge arbeidsplassene. Det gir tryggere rammevilkår og vil bidra til å lose den norske maritime klyngen gjennom krisen, sier daglig leder Ivar Engan i Maritimt Forum.

Droppet kutt

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 lå det opprinnelig inne et kuttforslag på nesten 300 millioner kroner for nettolønnsordningen.

Regjeringen foreslo blant annet å fjerne nettolønnsordningen for sjøfolk i den internasjonale flåten og å innføre et makstak i alle ordningene for sysselsetting av norske sjøfolk.

I budsjettavtalen er dette reversert. I stedet styrkes ordningen slik at man sikrer konkurransedyktige rammevilkår for norske sjøfolk på norske skip.

I tillegg forsterkes finansieringsordningen for norske verft og det innføres et system med vrakpant for offshore serviceskip.

Det er ordningen for kondemnering av skip i nærskipsfarten som utvides til også å omfatte offshoreskip. Det er avsatt 150 millioner kroner til dette.

– Solid håndsrekning

Budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Frp innebærer dessuten en utvidelse av byggelånsordningen i Garantiinstituttet for eksportkreditt, Giek, til å omfatte forskuddsgarantier på inntil 50 prosent.

– Vi har nå fått på plass viktige aktivitetsskapende krisetiltak og en solid håndsrekning til verftene som har opplevd svært vanskelig tider etter pandemiutbruddet i mars. Dette er tiltak som vi er svært glade for, sier Engan.

Også Rederiforbundet er fornøyd:

– Dette er viktige gjennomslag og sender positive signaler til en næring som opplever krevende tider. Vi har fått gode avklaringer som sikrer stabile maritime rammevilkår, sier adm. direktør Harald Solberg.

maritimt forum
ivar engan
norges rederiforbund
harald solberg
frp
budsjettavtale
regjeringen
Nyheter
Politikk