Vil satse på grønne løsninger

Den første maritime stortingsmeldingen på 16 år skal ifølge regjeringen bidra til at Norge forblir en ledende maritim nasjon.

Publisert 4. des. 2020 kl. 20.15
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 263 ord
VIKTIG NÆRING: Norsk maritim næring skapte i 2018 verdier for nær 90 milliarder kroner og sysselsatte rundt 84.000 personer, ifølge næringsminister Iselin Nybø (V). Foto: NTB scanpix

Fredag la regjeringen frem meldingen «Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring» for Stortinget. 

– Maritim næring er en av Norges viktigste og mest innovative, sier næringsminister Iselin Nybø (V). Hun viser til at den skaper arbeidsplasser og verdier opp mot hundremilliarderklassen. 

I meldingen uttrykker regjeringen klare ambisjoner om en politikk som skal sikre norsk maritim næring både forsprang og konkurransekraft i det grønne skiftet.

– Vi ser store muligheter for å videreføre eksisterende, og også skape nye arbeidsplasser langs hele kysten ved å satse på grønne løsninger for skipsfarten, sier adm. direktør Harald Solberg i Rederiforbundet.

Egen verftspakke

Coronapandemien gjør at bransjen er rammet av en økonomisk krise som påvirker aktiviteten i maritim sektor. Regjeringen har presentert flere tiltak som skal hjelpe på situasjonen.

En verftspakke på 744 millioner kroner for perioden 2020-2024 og 735 millioner til grønn omstilling gjennom kondemneringsordningen for nærskipsfart og låneordningen for nærskipsfarts- og fiskefartøyer er to av de viktigste tiltakene.

I tillegg har regjeringen styrket arbeidet til Grønt skipsfartsprogram og støttet fylkeskommunenes arbeid med lav- og nullutslippsfartøy.

Som en del av budsjettavtalen for 2021 vil kondemneringsordningen utvides med 150 millioner kroner, og den skal nå omfatte offshorefartøyer.

89 mrd. kroner

Perspektivene og prioriteringene er i ifølge Rederiforbundet tråd med næringens egne målsettinger. Det ser positivt på viljen til å føre en aktiv politikk for å nå ambisiøse mål om å sikre fortsatt lederskap og konkurransekraft internasjonalt.

Norsk maritim næring skapte i 2018 verdier for cirka 89 milliarder kroner og sysselsatte rundt 84.000 personer fordelt over hele landet. 

Fylkene Vestland, Møre og Romsdal og Rogaland har flest sysselsatte med henholdsvis 17.500, 12.700 og 10.400 personer, etterfulgt av Oslo med 7.400.