Storbritannia skal satse på havvind

En ny rapport i Storbritannia viser at det er billigere å gjøre store utslippskutt enn tidligere antatt.

VINDKRAFT: Det kan Storbritannias statsminister Boris Johnson like.  Foto: Bloomberg
Politikk

Climate Change Committee, som er et rådgivende organ i Storbritannia, presenterte onsdag et veikart mot nullutslipp i 2050. 

Rapporten sier blant annet noe om 40 gigawatt kapasitet innen havvind i 2030 og 100 gigawatt innen 2050, skriver TDN Direkt. 

– Havvind skal bli ryggmargen i hele det britiske energisystemet, står det i rapporten. 

Samfunnet vil tilpasse seg

Klimakomiteen mener samfunnet vil tilpasse seg lavutslippsløsningene, og tror at hydrogenproduksjon i 2050 vil bli nesten like stort som kraftproduksjonen er i dag. 

Ifølge rapporten skal alle lastebiler være lavutslippsbiler innen 2040, mens industrien vil benytte seg av fornybar elektrisitet eller hydrogen fremfor fossilt brennstoff.

Rapporten viser også at endringene kan bli gjort billigere enn ventet. For under 1 prosent av nasjonalformuen, kan Storbritannia redusere utslippene med 78 prosent innen 2035, basert på 1990-nivåer, skriver BBC.

Climate Change Committee anslår at de årlige kostnadene for klimarevolusjonen vil øke gradvis fra dagens 7,5 milliarder pund (ca. 87 milliarder kroner) til 50 milliarder pund i 2030, hvor det meste er private investeringer.