Joe Biden lader kanonen?

2.000 milliarder dollar er et beløp som sirkulerer. Bernie Sanders varsler en «aggressiv» krisepakke.

LANSERER KRISEPAKKE: USAs påtroppende president Joe Biden. Foto: NTB
Politikk

USAs påtroppende president Joe Biden vil i dag annonsere en ny stor støttepakke, og ifølge CNN vil denne være på i størrelsesorden 2.000 milliarder dollar. 

Denne vil komme på toppen av den nylig vedtatte pakken på 900 milliarder dollar. 

«De nye stimulansene er ventet å inkludere store overføringer til husholdningene og til lokale myndigheter. I så fall betyr det nye, sterke stimulanser til økonomien, som vil skyte fart utover året, gitt at smitten avtar og vaksineringen fortsetter», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets i dagens morgenrapport. 

Forslaget fra Biden ventes ifølge CNBC å inkludere et løft i direktebetalingene til amerikanere flest fra 600 dollar pr. hode i den allerede vedtatte pakken.

Må ha 60 stemmer

Republikanernes Florida-senator Marco Rubio har uttrykt sin støtte til direkteutbetalinger på 2.000 dollar, og er åpen for diskusjoner med sine demokratiske kolleger.

– Jeg tror pakken vil fokusere på en ny runde direkteutbetalinger, men mindre enn 2.000 dollar som noen i Kongressen tar til orde for. Noen republikanere vil prøve seg, og forhåpentlig kan vi unngå en trenering fra Republikanerne i Senatet, skriver politisk analytiker Tom Block i en e-post til CNBC.

For å unngå en slik trenering, trenger Bidens pakke 60 stemmer i Senatet.

Aggressiv Sanders

Global sjefstrateg Stephen Innes i Axi utelukker ikke at Kongressen kan vedta en mye større pakke enn folk ser for seg, og trekker frem at Bernie Sanders ser ut til å bli ny leder i Senatets budsjettkomité.

Innes viser til et intervju med New York Times, der Sanders gjør det klart at han ikke vil lide av beslutningsvegring i håndteringen av krisen. 

– Sett en strek under ordet aggressiv. Start der, sier Sanders.

joe biden
krisepakke
bernie sanders
stephen innes
dnb markets
axi
kongressen
marco rubio
Nyheter
Politikk
Børs