DNB Markets: – Regjeringen gir ytterligere gass

DNB Markets er godt fornøyd med at regjeringen øker størrelsen på den økonomiske redningspakken.

Magne Østnor i DNB Markets. Foto: Are Haram
Politikk

«Nye innstramninger gjør at regjeringen gir ytterligere gass i finanspolitikken», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Fredag la regjeringen frem forslag til nok en redningspakke. Denne gangen foreslås det å øke pengebruken med nesten 19 milliarder, noe som vil øke det oljekorrigerte budsjettunderskuddet til 363 milliarder, eller 3,3 prosent av Statens pensjonsfond utland.

I tiltakspakken forlenges blant annet ordningen med utsatt skatter og avgifter, kompensasjonsordningen forlenges og kompensasjonsgraden økes til 85 prosent.

DNB Markets mener de restriktive tiltakene opplagt vil dempe aktiviteten på kort sikt, men ytterligere finanspolitisk stimulans vil samtidig være med å berede grunnen for et oppsving når vaksineringen har kommet langt nok til at smittevernstiltakene kan fases ut.