Biden katastrofe-erklærer Texas

FORURENSET VANN: Mer enn 14 millioner mennesker i Texas ble bedt om å koke vannet fra og med fredag. Foto: Dreamstime
Politikk

President Joe Biden har godkjent en stor katastrofedeklarasjon for Texas ettersom delstaten sliter med omfattende strømbrudd og vannmangel på grunn av iskaldt vær, kunngjorde Federal Emergency Management Agency lørdag.

Handlingen gir føderal finansiering til enkeltpersoner i Texas, tilskudd til midlertidige reparasjoner av eiendommer og rimelige lån for å dekke uforsikret tap av eiendom. Presidenten planlegger å besøke Texas så snart som uken for å vurdere den føderale responsen på krisen, skriver CNBC.

Mer enn 14 millioner mennesker i Texas fikk beskjed om å koke vannet fra og med fredag, da deler av statens vannforsyning kan være forurenset.

Det er allerede godkjent nøderklæringer for Texas og andre stater påvirket av vinterstormen. Forrige uke sendte amerikanske myndigheter forsyninger som varmegeneratorer, tepper og vann til delstaten.