Regjeringen vil forlenge lønnsstøtte ut juni

Regjeringen vil forlenge ordningen for å få bedrifter til å hente inn ansatte igjen til 30. juni. Det foreslås ytterligere 100 millioner kroner til opplæring.

STØTTE: Finansminister Jan Tore Sanner la fram regjeringens forslag til ny lønnsstøtteordning under en pressekonferanse fredag.  Foto: Are Haram
Politikk

Det kommer fram i forslaget til lønnsstøtteordning som ble lagt fram fredag.

– Det viktigste vi kan gjøre for å redusere de langsiktige konsekvensene av pandemien, er å sørge for at folk kommer raskt tilbake i jobb. I tillegg vil denne ordningen gjøre det lettere å hente tilbake folk som kan jobbe med å forberede bedriften på den dagen aktiviteten tar seg opp igjen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Kompetansepåfyll

– For noen kan det også være en god mulighet til å gi ansatte kompetansepåfyll, særlig i bransjer der pandemien vil sette varige spor, sier fortsetter han.

Ordningen med bedriftsintern opplæring (BIO), som forvaltes av fylkeskommunene, foreslås forsterket med 100 millioner kroner. Å styrke kompetansen hos de ansatte er en viktig forutsetning for ny vekst i mange bedrifter, poengterer Finansdepartementet.

– Den nye ordningen er mer fleksibel for å ta høyde for den usikre situasjonen mange bedrifter står i. Driver du restaurant i flere kommuner, kan du oppleve nedstengning i en kommune og åpne dører i en annen. Det må vi ta høyde for, sier Sanner.

Omsetningsfall

Et annet hovedpunkt er at arbeidsgivere med et omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil 25.000 kroner i måneden per egen ansatt som tas tilbake fra permisjon. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 70 prosent, avtar støttebeløpet gradvis til 10 000 kroner. Omsetningsfall under 15 prosent gir ikke rett til støtte.

Maksbeløp per virksomhet og konsern er satt til 9,4 millioner kroner for perioden 15. mars–30. april og 12,5 millioner kroner for perioden 1. mai–30. juni. Det tilsvarer full støtte til 250 personer per måned, som er EUs øvre grense for antallet ansatte i små og mellomstore bedrifter, ifølge Finansdepartementet.