Rødt fjerner sluttdato for oljeproduksjon fra partiprogrammet

Rødt stryker punktet om sluttdato for norsk oljeproduksjon fra partiprogrammet. Det ble klart på partiets digitale landsmøte lørdag.

VEDTATT: Rødts ledertrio består av leder Bjørnar Moxnes (f.v.), Marie Sneve Martinussen og Silje Josten Kjosbakken. Partiet har i helgen avholdt digitalt landsmøte der det er vedtatt at partiet fjerner punktet om sluttdato for norsk oljeproduksjon fra partiprogrammet. Foto: NTB
Politikk

Med 130 mot 56 stemmer vedtok partiet å fjerne sluttdatoformuleringen fra partiprogrammet for de neste fire årene. Dermed skal partiet ikke lenger arbeide for at 90 prosent av norsk olje- og gassvirksomhet skal være lagt ned innen 2030.

Nestleder Marie Sneve Martinussen støtter avgjørelsen. Hun mener formuleringen av sluttdato har vært en kilde til splid mellom fagbevegelsen og klimabevegelsen.

– Det trengs en allianse mellom miljøbevegelsen og fagbevegelsen for å starte den rettferdige og planlagte omstillingen her og nå. Dette vedtaket viser at Rødt er svært opptatt av å skape nettopp den alliansen, sier Martinussen.

Motstand fra fagbevegelsen

Leder for Fellesforbundet Jørn Eggum har tidligere uttalt seg svært kritisk om en fastsatt sluttdato for oljeutvinning.

– Det er virkemidlene som er viktige. En sluttdato er provoserende og urealistisk, uttalte han til Klassekampen i 2019.

Før Rødt fjernet punktet i partiprogrammet, var de alene sammen med Miljøpartiet De Grønne (MDG) om å ha fastsatt en sluttdato i sitt partiprogram.

– Vi har allerede en konkret og gjennomførbar industripolitikk og en tydelig oljepolitikk. Vi sier nei til nye letetillatelser og vil ikke åpne nye olje- og gassfelter på norsk sokkel. Det som trengs fremover er en kontrollert omstilling med aktiv statlig næringspolitikk som kutter utslipp og skaper jobber, understreker Martinussen.

Rødt Ungdom krever «startdato»

Blant dem som kjempet for en sluttdato, var Rødts ungdomsparti Rød Ungdom.

De er skuffet over utfallet lørdag. Ungdomspartiet mener at avgjørelsen om å fjerne formuleringen om sluttdato bygger på en forståelse om at man skal bli enige om en startdato for når nedtrappingen skal starte.

– Nå krever og forventer vi i Rødt Ungdom at Rødt styrker seg og tydeliggjør klimapolitikken vi fortsatt har. Når «startdato» argumentet ble brukt, så forventer vi at Rødt løfter fokuset på nettopp dette, sier Rød Ungdom-leder Alberte Bekkhus.

Mot vindkraftutbygging

Oljesluttdatoen er blant flere av punktene partiet vedtok lørdag. Blant annet bestemte partiet seg for å gå imot utbygging av all vindkraft, på fastlandet og utenfor kysten.

– Rødt er et parti for naturen og for bærekraftig næringspolitikk, som brenner for kystfisket og for et sterkt føre var-prinsipp. Derfor går vi mot å åpne for havvindprosjekter de neste fire årene. Dette gjør vi fordi vi vil sikre at ressursforvaltningen kommer lokalbefolkningen til gode, ikke storkapitalen og EU, sier Martinussen.

Når det gjelder samferdsel, vil partiet innføre gratis fergetransport og utvide og styrke jernbanenettet, samt «reversere privatiseringen av jernbanen».

Partiet har også vedtatt at de ønsker at arbeidsinnvandrere skal få lønns- og arbeidsvilkår etter norske tariffavtaler.