Høyre foreslår å vrake løftet om å fjerne hele formuesskatten

Høyres programkomité foreslår å fjerne det omstridte løftet om «på sikt fjerne hele formuesskatten», skriver Aftenposten.

KOMITÉLEDER: Distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) leder programkomiteen som tirsdag legger frem andreutkastet til nytt valgprogram. Foto: NTB
Politikk

Blant regjeringspartiene har spesielt Høyre ønsket å fjerne hele formuesskatten lenge.

– Det går vi nå bort ifra. Vi mener at det ikke er rom for å prioritere det i neste periode. Det er et viktig prinsipp at alle skal skatte etter evne, sier Linda Hofstad Helleland, som leder komiteen, til avisen.

Høyre vil fortsatt fjerne formuesskatten på såkalt arbeidende kapital (aksjer og driftsmidler som maskiner, bygninger, traktor etc.).

Tirsdag legger programkomiteen frem forslaget for neste stortingsperiode. Det skal behandles og vedtas på Høyres landsmøte 13.–16. mai.