NHO håper FrP får gjennom skatteforslag

NHO støtter FrPs forslag om kutt i formuesskatt på arbeidende kapital, og håper at finanskomiteen uansett behandler det i en høring.

– TOPPRIORITERT OMRÅDE: Sjeføkonom Øystein Dørum, NHO, om formuesskatt på arbeidende kapital. Foto: Jone Frafjord
Politikk

– Dette har vært et topprioritert område for NHO. Vi er veldig glade for at Fremskrittspartiet fremmer det forslaget. Vi håper at andre partier støtter det, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Onsdag fremmer Helge André Njåstad og åtte partikolleger et forslag i Stortinget om fjerning av av formuesskatten på arbeidende kapital. Pandemien gjør det nødvendig med skatteforlik om dette, mener de.

– Det vil lette situasjonen for mange små og mellomstore bedrifter og bedre tilgangen på kapital for investeringsformål, sier Dørum i NHO.

Mange av næringene som sliter mest har private eiere som betaler formuesskatt, påpeker han, som for eksempel hotellbransjen.

Formuesskatten på arbeidende kapital anslås i representantforslaget til 7,2 milliarder i 2021, av samlet formuesskatt på 14,7 milliarder kroner.

– Vi har ikke noe bedre provenysanslag enn det, sier Dørum.

– Få frem argumentene

Fremskrittspartiet håper at finanskomiteen uansett vil diskutere skatteforslaget i en høring.

– Det vil aldri være feil. Vi vet at ikke alle partier er for dette forslaget. Det å få frem argumentene er viktig, slik at de som er mot kan nyansere sitt syn, sier Dørum.

NHOs sjeføkonom satt i det enstemmige Norge mot 2025-utvalget som før påske foreslo at et nytt utvalg foreta en bred gjennomgang av skattene.

– Det er et forslag som jeg tenker vi vil støtte også når dét kommer til høring, sier Dørum.