USA: Økt selskapsskatt vil å ha lite å si for investeringsviljen

Ifølge handelshøyskolen Wharton School vil myndighetene hente inn nesten 900 milliarder dollar ekstra på å heve selskapsskatten 7 prosentpoeng.

PÅ SKATTEJAKT: President Joe Biden vil heve selskapsskatten for å betale for en kjempestor infrastrukturpakke han kaller «American Jobs Plan». Foto: Bloomberg
Politikk

I en ny studie fra Ivy League-universitetet Wharton School kommer det frem at den foreslåtte økningen av selskapsskattesatsen i president Joe Bidens infrastrukturpakke ikke vil føre til en betydelig reduksjon i investeringer. 

Kan utsette skatteinsentiv

I den infrastrukturpakken er det foreslått å heve selskapskatten fra 21 prosent til 28.

I studien fra Wharton anslås det at å øke selskapssatsen til 28 prosent vil generere ytterligere 891,6 milliarder dollar i perioden fra 2022 til 2031 og ellers har liten innvirkning på forretningsinvesteringene på kort sikt, skriver CNBC

Grunnen til at det ikke vil ha så mye å si for investeringene forklares ved at selskaper med store kapitalinvesteringer kan velge å utsette et skatteinsentiv til år da Biden-økningene kan tre i kraft.

Redusert gjeld

Studien fra Wharton, som ble publisert onsdag morgen, viser også at infrastrukturpakken vil hente inn 2,1 billioner dollar i skatteinntekter, samtidig som man vil bruke 2,7 billioner dollar frem mot 2030. Innen 2050 vil foreslåtte skatteøkningene og utbedringene av infrastrukturen gjøre at den amerikanske gjelden blir redusert med 6,4 prosent og BNP med 0,8 prosent i forhold til gjeldende lov. 

Ifølge CNBC skyldes den relativt beskjedne nedgangen i BNP at forbedringer av infrastrukturen vil gjøre det mulig for amerikanerne å være mer produktive i årene som kommer. 

– Offentlige investeringer inkluderer nye utgifter til transittinfrastruktur, forskning og utvikling og innenlandske forsyningskjeder for produksjon. Dette betraktes som investeringer i 'offentlig kapital' som forbedrer produktiviteten til privat kapital og arbeidskraft, skriver skolen.