Coronahjelp og selskapsskatt topper G20-ministres agenda

G20-landenes finansministre startet sitt videomøte med å diskutere veien ut av coronakrisen. Det blir også debatt om en mulig minsteskatt for selskaper.

G20: Italia, ved finansminister Daniele Franco, er vertskap for videomøtet for G20s finansministre. Også sentralbanksjefene deltar på møtet. Foto: AP
Politikk

Ministrene diskuterte en koordinert gjenreising etter krisen og økt hjelp til de fattigste av de coronarammede landene. Dagen før møtet oppjusterte Det internasjonale pengefondet sin vekstprognose etter pandemien til 6 prosent i år. Men veksten er ikke likt fordelt, og lavinntektslandene blir hengende etter.

USAs finansminister Janet Yellen har advart og sagt at pandemien kan reversere mye av det som er oppnådd i kampen mot fattigdom de siste årene. Øverst på dagsordenen for ministrene fra verdens 20 mektigste land er om de skal forlenge den midlertidige stansen i betaling av renter på de fattigste landenes statsgjeld. Verdensbankens sjef David Malpass forventer en siste forlengelse ut året.

I tillegg ligger det an til en diskusjon om en global minstesats for selskapsskatt. Dette er et mulig tiltak som har fått ny vind i seilene etter at Janet Yellen denne uken sa at USA stiller seg bak ideen.

En ytterligere utfordring er å få på plass en digital skatt for selskaper som Amazon, Apple og Google. Det er kommet signaler om at Frankrike og USA nærmer seg en enighet, noe som kan legge til rette for en internasjonal avtale. Frankrike har tidligere innført sin egen digitalskatt, noe USA var svært misfornøyd med.