Regionale tiltak avvikles for 13 Viken-kommuner

I 20 Viken-kommuner som har hatt høyt smittetrykk, videreføres de regionale tiltakene. I 13 kommuner avvikles tiltakene, mens nivået senkes i 19 kommuner.

HELSE- OG OMSORGSMINISTER: Bent Høie. Foto: NTB
Politikk

– Smittetallene i Viken har flatet ut den siste tiden, noe som tyder på at tiltakene som ble innført 16. mars har hatt effekt. Likevel har flere kommuner fortsatt et for høyt smittenivå. I disse kommunene blir de regionale tiltakene derfor videreført, enten på nåværende nivå eller på tiltaksnivå B, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statsforvalteren i Oslo og Viken og de berørte kommunene har hatt tett dialog om saken, og de fleste kommunene støtter anbefalingen.

Alle de 51 Viken-kommunene, samt Gran kommune i Innlandet, ble satt under tiltaksnivå A – det strengeste – 16. mars.

– Alvorlig situasjon

De 20 kommunene som må fortsette med tiltaksnivå til 25. april, er Asker, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Fredrikstad, Gjerdrum, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Moss, Nannestad, Nes, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Sarpsborg, Ullensaker og Ås.

I disse 19 kommunene nedjusteres tiltaksnivået fra nivå A til B: Aurskog-Høland, Frogn, Halden, Hole, Hurdal, Hvaler, Indre Østfold, Jevnaker, Kongsberg, Lunner, Marker, Modum, Nesodden, Nittedal, Ringerike, Skiptvet, Vestby, Våler og Øvre Eiker.

– Videreføringen av det strengeste tiltaksnivået innebærer en svært stor belastning for innbyggerne i disse 20 kommunene. Det var ikke intensjonen at tiltaksnivå A skulle vare over en så lang periode. Samtidig innebærer tiltaksnivå B et for lavt tiltaksnivå gitt den alvorlige situasjonen disse kommunene er i. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet får derfor nå i oppdrag å vurdere noen midlertidige justeringer av tiltaksnivå A som kan tre i kraft allerede i neste uke for å ta hensyn til dette, sier Høie.

Tiltak avvikles i 13 kommuner

Til sist avvikles altså tiltaksnivået for en rekke kommuner der smittetrykket er lavt eller ikke-eksisterende. Dette gjelder flere kommuner utenfor de mest befolkningstette områdene på Østlandet. Flere av disse kommunene har vært kritiske til tiltaksnivået her, nettopp fordi de har hatt svært få eller ingen koronasmittede:

Aremark, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Krødsherad, Nesbyen, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal og Ål i Viken. I tillegg avvikles de regionale tiltakene i Gran kommune i Innlandet.