KrF-landsmøtet: Vil stanse oljeleting i nye områder

KrFs landsmøte går inn for å kun åpne for ny oljeleting i tilknytning til felt hvor det allerede produseres olje.

Publisert 1. mai 2021 kl. 16.34
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 213 ord
ALLEREDE PRODUKSJON: KrFs landsmøte går inn for å kun åpne for ny oljeleting i tilknytning til felt hvor det allerede produseres olje. Her Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Foto: NTB

– Fremtidige lisenstildelinger må begrenses til utvidelser eller forlengelse av allerede eksisterende produksjon i modne områder, i tråd med det bredt sammensatte Klimaomstillingsutvalgets innstilling, heter det vedtaket som ble gjort på KrFs landsmøte lørdag.

Dette er et kompromiss som var ment for å samle ulike fløyer i partiet. Det ble vedtatt med stort flertall.

I lørdagens debatt var det stor avstand mellom delegater som ville utfase oljen helt, og andre som ville stryke hele punktet om å trappe ned produksjonen.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad argumenterte sterkt for å gå for kompromisset.

– Det betyr en mild innstramming av dagens politikk. Nye tillatelser skal konsentreres om de modne områdene, det er veldig store deler av norsk sokkel. Det betyr også at vi skjermer de aller mest sårbare områdene, sa Ropstad i debatten.

Partiet vedtok også å ta inn en formulering i sitt partiprogram om at etterspørselen etter olje og gass vil synke.

– Dette vil føre til at storskala petroleumsaktivitet på norsk sokkel vil bli redusert betydelig på sikt, heter det i vedtaket.

Dette var en oppmykning av en formulering om at «storskala petroleumsaktivitet på norsk sokkel går inn i en sluttfase».

Partiet stemte også over å fase ut olje innen 2035 og å avvikle leterefusjonsordningen, men dette ble ikke vedtatt.