EU avviser britisk krav om brexit-omkamp om Nord-Irland

Storbritannias regjering krever at EU reforhandler handelsreglene for Nord-Irland etter brexit, men opphever ikke dagens ordning.

BREXIT: Nord-Irland-minister Brandon Lewis sier Storbritannia vil ha ny dialog med EU om problemene med Nord-Irland-protokollen i brexitavtalen. Foto: AP
Politikk

Nettopp Nord-Irland var den vanskeligste nøtten i brexitforhandlingene, og avtalen som til slutt ble inngått, skal sikre at det ikke oppstår grensehindre på øya Irland. Storbritannia er likevel misfornøyd – særlig britisktro nordirer, som mener avtalen i praksis har ført til et skille mellom Nord-Irland og Storbritannia.

Onsdag var den britiske Nord-Irland-ministeren i Parlamentet der han la fram regjeringens syn. Brandon Lewis sier Storbritannia vil bort fra midlertidige overgangsperioder og vil ha en «stillstand i en periode» og en ny dialog som tar tak i problemene.

Brexitminister Lord Frost sier at det ikke kan fortsette som nå, men han unngår å aktivere paragrafer i avtalen som ville bety at deler av den blir suspendert. Han mener imidlertid at forholdene er så graverende at en slik handling hadde vært på sin plass.

Uaktuelt

EU-kommisjonen sier i en kort kommentar at det er uaktuelt å reforhandle handelsregimet for Nord-Irland.

– EU er klar til å søke kreative løsninger innenfor rammen av avtalen som er inngått med den britiske regjering, men vil ikke gå med på noen reforhandling, sier kommissær og visepresident i kommisjonen, Maros Sefcovic.

EU avviser påstander om at de er firkantet og vanskelige når det gjelder håndhevingen av avtalen. Unionen er opptatt av å bevare og beskytte det indre markedet og mener det er britene som viser ond vilje.

Irlands EU-minister Thomas Byrne har likevel sagt at den irske regjeringen vil «lytte nøye til hva den britiske regjeringen har å si», men understreker at enhver løsning må respektere avtalen som er inngått.

Ikke fortsette som nå

Brexitminister Frost mener at måten avtalen blir praktisert på i dag, fører til sosiale og økonomiske skadevirkninger. Lord Frost etterlyser en «ny balanse» i forholdet til EU og at kommisjonen skal se på avtalen og måten den virker på, med friske øyne.

Brexitministeren sier handelen er betydelig forstyrret og at det er utilsiktet økt handel i Irland som følge av at selskaper skifter leverandører for å omgå det kompliserte regelverket i avtalen om Nord-Irland.

(©NTB)