Slik ser den nye regjeringen ut

Nå er det klart hvem som har fått de ulike ministerpostene i Jonas Gahr Støres regjering.

Publisert 14. okt. 2021 kl. 12.47
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 231 ord
NYE TIDER: På bildet ser du statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: NTB

Etter å ha blitt utnevnt av Kongen i statsråd møtte Jonas Gahr Støres regjering til sitt første statsråd klokken 12.00. Den nye regjeringen er utgått av Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) og har følgende sammensetning:

Statsminister: Jonas Gahr Støre (Ap)

Finansminister: Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp)

Arbeids- og integreringsminister: Hadia Tajik (Ap) skal i tillegg til styret av Arbeids- og sosialdepartementet overta styret av Integreringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister: Ola Borten Moe (Sp) skal ha ansvaret for regjeringens politikk knyttet til forskning, høyere utdanning, fagskoler, generell kompetansepolitikk og utdanningsstøtte i Kunnskapsdepartementet.

Fiskeri- og havminister: Bjørnar Selnes Skjæran (Ap) skal ha ansvaret for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet, herunder ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og den maritime forsknings- og innovasjonspolitikken.

Utviklingsminister: Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp) skal ha ansvaret for utviklingssaker i Utenriksdepartementet.

Utenriksminister: Anniken Scharning Huitfeldt (Ap) overtar styret av Utenriksdepartementet, unntatt de saker som ligger til statsråd Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim.

Forsvarsminister: Odd Roger Enoksen (Sp)

Klima- og miljøminister: Espen Barth Eide (Ap)

Barne- og familieminister: Kjersti Toppe (Sp)

Kommunal- og distriktsminister: Bjørn Arild Gram (Sp)

Samferdselsminister: Jon-Ivar Nygård (Ap)

Olje- og energiminister: Marte Mjøs Persen (Ap)

Helse- og omsorgsminister: Ingvild Kjerkol (Ap)

Kultur- og likestillingsminister: Anette Trettebergstuen (Ap)

Næringsminister: Jan Christian Vestre (Ap) overtar styret av Nærings- og fiskeridepartementet, unntatt de saker som ligger til statsråd Bjørnar Selnes Skjæran.

Landbruks- og matminister: Sandra Konstance Nygård Borch (Sp)

Kunnskapsminister: Tonje Brenna (Ap) overtar styret av Kunnskapsdepartementet, unntatt de saker som ligger til statsråd Ola Borten Moe.

Justis- og beredskapsminister: Emilie Enger Mehl (Sp)