God uke for verdiinvestorer

En avkastning på 5,5 prosent ga Finansgruppen Verdi NTNU den ukentlige førsteplassen i Nordnets porteføljekonkurranse.

SEIRET MED SHIPPING: Finansgruppen Verdi NTNU. Foto: Finansgruppen Verdi NTNU
Porteføljer

Lavt prisede aksjer, såkalte «verdiaksjer», har i de seneste årene gjort det betydelig verre enn aksjer i selskaper med høy forventet vekst. I forrige uke ga Finansgruppen Verdi NTNUs fokus på å finne «billige» investeringer imidlertid full uttelling.

Avkastningen på 5,5 prosent var nesten et helt prosentpoeng mer enn sølvmedaljisten Juridisk Finansklubb UiBs (Universitetet i Bergen).

Til sammenligning var Hovedindeksen opp med 1,4 prosent, mens analytikerporteføljen steg med 2,8 prosent.

Sterkt i shipping

Samtlige av Verdi NTNUs seks aksjer gjorde det bedre enn markedet.

Shippinginvesteringene var særlig lukrative, med ukentlige kursløft på mellom 5 og 13 prosent.

Studentene i Trondheim eide imidlertid ikke sektorens desiderte vinner, Frontline. Fredriksen-aksjen skjøt opp med over 20 prosent i forrige uke, delvis som følge av at et fortsatt høyt oljeoverskudd skaper økt behov for lagring i tankskip. Den er blant analytikernes favoritter, med 12 «strong buy»-anbefalinger og én «hold». Også Aksjegruppen BI Bergen og Juridisk Finansklubb UiB er investert i selskapet.

Smittetakten avtar

Mange kommentatorer og investorer stusser over at børsene generelt har steget voldsomt de seneste tre ukene, til tross for at den økonomiske aktiviteten stuper og arbeidsledigheten skyter opp. På Nordnet-bloggen spør Børsklubben NHH (Norges Handelshøyskole) seg følgelig om oppturen i aksjemarkedet kan være et «suckers' rally».

Gruppen påpeker at det i Europa er tegn på utflatning i smittekurvene og innleggelsene på sykehus, selv i hardt rammede land som Spania og Italia.

Og i USA ventes antallet nye smittetilfeller å begynne å avta i løpet av de kommende ukene. Dette skaper håp om at smitteverntiltakene snart reverseres, slik at økonomien kan hente seg inn. Samtidig har enorm penge- og finanspolitisk stimulans bidratt til feststemning blant investorene.

Trenger en vaksine

«En må likevel være optimist for å se for seg en V-formet retur som det mest sannsynlige scenarioet», fortsetter NHH-laget.

Gruppen tror ikke vi får noen varig økonomisk normalisering før en vaksine er utviklet og allment tilgjengelig – noe som neppe vil skje med det første.

«Et mer sannsynlig scenario ser ut til å være en U-formet retur», skriver studentene.

«Selv om flere land har lagt frem planer for gradvis gjenåpning av samfunnet, er myndighetene ekstremt forsiktige for ikke å forårsake en ny smittebølge».

Frykter ny smittebølge

Uansett er det en fare for at antallet smittede igjen begynner å stige, ifølge Børsklubben NHH.

«Under spanskesyken muterte viruset seg slik at den andre bølgen ble langt dødeligere enn den første», konstaterer laget.

«Hvis vi får en ny smittebølge, eller coronaviruset blir som en ny sesonginfluensa, kan vi kanskje se en W-formet utvikling».

Også skuffende makrotall og kvartalsrapporter kan senke børsene, mener NHH-gruppen. Resultatvarsler og nedjusterte estimater ligger i kortene, særlig ettersom analytikernes 2020-prognoser bare er fem prosent lavere enn ved inngangen til året.

Dessuten er aksjer fortsatt dyre. Børsklubben NHH viser til at både Hovedindeksen og S&P 500 nå prises på samme nivå som før coronakrisen, basert på forventet inntjening. Børsklubben mistenker følgelig at den endelige børsbunnen ennå ikke er nådd.

Avkastning

GruppeForrige ukeSiden oppstart
Finansgruppen Verdi NTNU5,5%-12,4%
Juridisk Finansklubb UiB4,6%-5,7%
Børsgruppen UiA3,4%-5,2%
Børsgruppen Aktie BI3,2%-11,1%
Alpha Finance Ålesund3,2%-14,9%
Børsgruppen NMBU3,2%-13,5%
Aksjegruppen BI Bergen3,1%4,9%
Børsklubben NHH3,0%-6,0%
Analytikernes favoritter2,8%-41,2%
Aksjegruppen OsloMet1,8%-5,7%
UiOs finans- og investeringsforening1,6%-10,7%
Hovedindeksen på Oslo Børs1,4%-16,2%
Børsklubben UiT1,3%-6,6%
STØH Kapital0,7%-22,3%
Børsgruppen UiS0,6%-26,3%
Børsgruppen Nord-4,2%-20,7%
*Denne runden av skoleduellen startet 13.9.2019.
skoleduellen
ntnu
nhh
uib
coronavirus
coronaviruset
børsfall
nedstenging
hovedindeksen
frontline
shipping
inntjeningsestimater
Nyheter
Børs
Porteføljer