Sommerens vær- og coronavarsel

De strenge karantenetiltakene i Europa og USA blir nå gradvis lettet. Hva blir konsekvensene for konjunkturene, børsen og corona-epidemien?

HENGER ETTER: Mens industrien og bygg- og anleggsbransjen nesten er tilbake på gamle nivåer i Kina, sliter fortsatt tjenestenæringen, og særlig restauranter, kultur- og underholdningsaktiviteter. Her fra et teater i Hongkong. Foto: Bloomberg
Porteføljer

Kina kan gi en pekepinn. Økonomien har i mars og april prestert en solid opphenting, men bedringen har vært ujevn. Mens industrien og bygg- og anleggsbransjen nesten er tilbake på gamle nivåer, er situasjonen svakere i tjenestenæringen. Her kan nevnes at særlig restauranter, kultur- og underholdningsaktiviteter henger etter.

Videre har spareraten økt. Det er en naturlig reaksjon på frykt. Det gjenspeiles blant annet ved at detaljhandelen samlet sett var ned 16 prosent i mars fra samme periode året før. Fallet viser at det er enklere å stenge økonomien enn å åpne den.

Fortsatt online-vekst

Dernest har migrasjonen fra offline- til online-økonomien fortsatt. Her kan nevnes at netthandelen var opp 11 prosent i mars.

Utviklingen i Kina viser ellers at faren for en ny epidemi er høyest reell. Nær Russland har det vært utbrudd som har krevd harde lokale mottiltak.

Grensen er ellers i praksis stengt for å unngå smitteimport. Strenge karanteneregler gjelder for alle innreisende. Norge kan neppe regne med kinesiske turister med det første.

Nye utbrudd?

Dette bringer meg inn på en viktig forskjell mellom Kina og Vesten, nemlig faren for en ny oppblomstring av viruset. Da Kina gjenåpnet, var viruset i praksis eliminert fra samfunnet. Dette er langt fra tilfellet i Europa og spesielt USA.

Faren er at spredningen vil skyte fart så snart de smittebegrensende tiltakene lettes. Motposten er at gunstige sesongeffekter kan hjelpe oss de nærmeste månedene. Influensa- og forkjølelsesvirus gjør det normalt dårligere i sommerhalvåret.

Får vi nye utbrudd i sommer eller høst påfulgt av nye karantenetiltak, vil det være dårlig nytt for økonomien og børsen. Den eneste aktivaklassen som vil gjøre det bra da, er gull.

Sverige eller Kina?

Trolig representerer den svenske, og ikke den kinesiske modellen, den beste exit-strategien fra coronaepidemien og nedstengte samfunn. Å slå viruset ned i null og så lukke grensen, kan gå i et stort og autoritært land som Kina, men neppe i Vesten.

De fleste politikere har nok allerede erkjent dette. Det de ikke skjønner, er hvordan de kan fortelle dette til velgerne og likevel bli gjenvalgt. 

Meningsmålinger viser at folk flest fortsatt er mer redde for viruset enn de økonomiske skadevirkningene.

Medisinske gjennombrudd kan dempe virusfrykten og lette overgangen til en svensk modell. Heldigvis er det fremgang å spore.

Medisinske gjennombrudd

Den første godkjente coronamedisinen, remdesivir, har allerede kommet. Jeg tviler likevel på at denne blir en «game changer» grunnet vanskeligheter med å skalere opp produksjonen, måten medisinen administreres og den moderate effekten.

Det pågår imidlertid hundrevis av studier på andre behandlinger. Blant de mest lovende kan nevnes den japanske influensamedisinen Avigan. Her vil fasiten foreligge i juni. En vaksine er derimot fortsatt et godt stykke unna.

Utviklingslandene

Hva med Sør-Asia, Afrika og Latin-Amerika, hvor storparten av verdens befolkning tross alt bor? Selv om karantenetiltak er blitt innført der også, blir de neppe langvarige.

Årsaken er at kuren er verre enn sykdommen. Undergraves næringsgrunnlaget til befolkningen, blir ikke resultatet brakkesyke og kjedsomhet, men sult.

I tillegg vil karantenetiltak være mindre virkningsfulle. Hvordan er sosial distansering mulig i slumområder?

Veien til en gjenåpning synes følgelig kortere i fattige enn i rike land, og det er i utgangspunktet godt nytt for økonomien.

Fare for destabilisering

Motposten er at mange utviklingsland er vanstyrte, og coronapandemien er dråpen som kan få demningen til å briste med statsfinansiell konkurs, kupp eller opptøyer som resultat. Av særlig utsatte land kan nevnes Tyrkia.

Tyrkia er avhengig av turisme, og har store underskudd både i utenriksregnskapet og statsfinansene. 

Landets egenrådige president, Erdogan, søker å ta oppmerksomheten vekk fra indre problemer gjennom militære eventyr i Syria og Libya. Faren for stagflasjon og en ny kollaps i valutaen er overhengende.

Av BRIC-landene lever Brasil farligst. Statsgjelden eksploderer og vil flørte med 100 prosent av BNP innen utgangen av året. Det gir kort vei til en gjeldskrise og devaluering.

Forbruksbank

Komplett Bank tas inn i porteføljen i forkant av neste ukes kvartalsrapport. Tallene blir svake, men med en pris/bok under 0,5 for en kostnadseffektiv bank med kritisk masse og lønnsomhet er verdsettelsesstøtten god.

Den nordiske velferdsstaten gjør også at eksponering mot privatpersoner i stedet for næringslivet kan være bedre under dype resesjoner som denne. Til sist inviterer dagens lave verdsettelse til oppkjøp.

Dovre-porteføljen

SelskapSist ukeAnbefaltTotalutvikling
Okeanis Eco Tankers (UT)−10,80%03.05.2019−9,64%
Photocure3,74%03.04.202011,76%
Gentian Diagnostics−10,38%13.12.2019−4,90%
Zalaris11,44%14.02.202013,43%
Bonheur1,77%08.04.202017,45%
Self Storage Group−1,54%08.04.20206,67%
Komplett Bank (INN)
Kursene er satt fredag klokken 12..
Porteføljeavkastning sist uke:−0,96%
Hovedindeksen sist uke:0,23%
Dovre-porteføljen hittil i år:−25,23%
Hovedindeksen i samme periode:−17,24%
Dovre-porteføljen i 2019:37,67%
Hovedindeksen i samme periode:17,43%
Dovre-porteføljen i 2017:42,31%
Hovedindeksen i samme periode:19,09%
I henhold til markedsmisbruksdirektivet kan mer informasjon om de omtalte selskapene fås ved å kontakte Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond eller kunder.
Tom Hauglunds Hauglund-porteføljen erstattet Dovre-porteføljen i perioden juni til desember 2018.