– Vi er verdiinvestorer

Aksjeklubben BI Bergen vant Skoleduellen ved å gi blaffen i nyhetsbildet og heller fokusere på tradisjonelle verdsettingsverktøy.

MED SUVEREN SEIER: Aksjeklubben BI Bergen. Foto: Aksjeklubben BI Bergen
Porteføljer

– Vi er verdiinvestorer, erklærer porteføljesjef Anton Alexandersen i Aksjeklubben BI Bergen.

– Gruppens medlemmer har analysert ulike selskaper på Oslo Børs, hovedsakelig ved bruk av nåverdiutregninger og multippelverdsettelser.

Var bredt diversifisert

Alexandersen presiserer at aksjevalgene er blitt gjort på grunnlag av fundamentale verdier, heller enn det gjeldende nyhetsbildet.

– På denne måten har vi spredt oss over et bredt spekter av selskaper innenfor en rekke ulike industrier, mye som et tradisjonelt verdifond, forklarer han.

– Når kjøpsanbefalinger er kommet på bordet, har porteføljeansvarlig satt sammen en vektet portefølje, med hensyn på risiko, av de ulike selskapene som han mener passer best sammen. Når selskapene har nådd våre kursmål, har vi vektet oss ned i dem eller solgt oss helt ut.

Coronakrisen et sjokk

Ifølge Alexandersen var coronavirusets omfattende og ødeleggende utbrudd den største overraskelsen i løpet av denne skoleduellrunden.

På det meste var BI Bergen-porteføljen ned med 38 prosent fra toppen i februar.

– Men, vi hadde en diversifisert portefølje, og fallet kunne ha vært langt mer brutalt enn hva det var, tilføyer porteføljesjefen.

– Vi beholdt ledelsen og hadde en markant økning i porteføljen i de følgende ukene.

Rå gevinst på Fjordkraft

Det var også en del positive overraskelser.

Blant annet tjente BI Bergen-laget 70 prosent på Fjordkraft.

– Vi mente flere ganger at aksjen var overpriset, og valgte derfor å vekte oss ned i den, forteller Alexandersen.

– Til tross for at den ble «dyr», fortsatte den å gå som en kule.

Også Kid var en vinner i porteføljen. BI Bergen solgte seg helt ut forrige mandag, da aksjen nådde lagets kursmål. Handelstidspunktet viste seg å være utmerket, ettersom meldinger om et potensielt innsidersalg sendte aksjekursen hodestups senere i uken.

Investerer egne penger

For øvrig opplyser Alexandersen at nesten alle Aksjeklubben BI Bergens medlemmer forvalter sine egne verdipapirporteføljer.

– Det er visse forskjeller mellom hvordan vi investerer privat og i Skoleduellen, utdyper han.

– For det første må vi forholde oss til Skoleduellens regler, for eksempel ved ikke å selge short eller handle andre verdipapirer enn aksjer. I tillegg er tidshorisonten mye lengre i min private portefølje enn i Skoleduellen.

PORTEFØLJESJEFEN: Anton Alexandersen. Foto: Aksjeklubben BI Bergen
Det er visse forskjeller mellom hvordan vi investerer privat og i Skoleduellen
Anton Alexandersen, Aksjeklubben BI Bergen

Alexandersen mener dessuten at man typisk investerer annerledes – ofte mer rasjonelt, når det ikke dreier seg om egne penger. Risikoviljen kan dessuten være lavere, ettersom følelsen av å tape andres kapital «rett og slett ikke er god».