Knalluke, særlig for børsen

Innsideporteføljen ligger stadig foran, men stiger mindre enn hovedindeksen under børsrallyet.

OPP 6,9 PROSENT: Kid Interiør og sjef og innsider Anders Fjeld. Foto: Kid
Porteføljer

Innsideporteføljen kan denne uken vise til en oppgang på 5,4 prosent. Kun én gang i år har oppgangen vært kraftige. Den relative prestasjonen er likevel ikke like imponerende, ettersom hovedindeksen denne gangen steg 6,3 prosent.

Samtlige aksjer i porteføljen steg i kurs, og det var et rimelig jevnt felt, med avkastning fra 3,6 prosent i Atea til 6,9 prosent i Kid. 

Hittil i år har Innsideporteføljen falt 9,4 prosent og hovedindeksen 10,1 prosent. Da begynner dette å ligne på en vanlig korreksjon. Basert på vårt vanlige oppdateringstidspunkt, fredager klokken 12, må vi tilbake til begynnelsen av mars for å finne høyere Innsideportefølje og til slutten av februar for å finne høyere hovedindeks.

Færre kjøp nå

Antall innsidekjøp tok seg kraftig opp etter hvert som resultatsesongen skred frem. Antall (store) kjøp steg også markert. Nå har det roet seg litt igjen, men vi noterer oss for to millionkjøp. 

I AKVA Group har nærstående av storeier Frode Teigen kjøpt for marginalt under 1 million kroner, uten at det betyr så mye fra eller til for Teigens eksponering i selskapet. Og i Noreco har adm. direktør Atle Sonesen kjøpt for nesten nøyaktig samme beløp. Han hadde ikke aksjer i selskapet fra før.

KJØPER FOR 1 MILLION KRONER: Atle Sonesen, adm. direktør i Noreco. Foto: Noreco

De øvrige kjøpene er denne gangen relativt små. 

Et unntak fra det er enkelte av innsidernee som kjøper aksjer i forbindelse med programmer for aksjesparing eller avlønning. Equinor opplyser for eksempel at 18 innsidere, inkludert konsernsjef Eldar Sætre, har «anskaffet aksjer» i  forbindelse med selskapets langtids incentivordning. Ordningen er et lønnselement som utgjør 20–30 prosent av deltakernes grunnlønn, avhengig av stillingen. Equinor kjøper aksjene på vegne av deltakeren, som må eie aksjene i tre år. Alt dette er vel og bra, men at for eksempel Sætre får utbetalt 9.327 aksjer til en samlet verdi på 1,3 millioner kroner som lønn er da ikke noe spesifikt kjøpssignal. 

Noreco inn, Atea ut

Vi tar Noreco inn i Innsideporteføljen. Disclaimer: Innsider Atle Sonesen og undertegnede journalist gikk i samme klasse på videregående, altså fra 1984 til 1987.

Ut går Atea, som har steget 35 prosent siden aksjen ble tatt inn i porteføljen 20. mars. Det var ikke så mange dagene fra bunnen i markedet, men hovedindeksen har i samme periode steget med noe mer beskjedne 24 prosent.

Innsideporteføljen 2020 - uke 23

SelskapTatt innKjøpskursStop loss (70 %)Forrige ukeSiste kursAvkastning totaltAvkastning siste uke
Entra*27.03.2020118,0082,60129,20135,4014,7 %4,8 %
Mowi24.04.2020172,50120,75181,45193,8012,3 %6,8 %
Yara08.05.2020337,00235,90331,50347,203,0 %4,7 %
Kid**22.05.202062,0043,4066,6071,2014,8 %6,9 %
Noreco05.06.2020141,0098,70Ny141,00NyNy

*Entra gikk eks. utbytte 2,40 kroner 4. mai. Beløpet er lagt til siste kurs.

**Kid gikk eks. utbytte 1,20 kroner 28. mai. Beløpet er lagt til siste kurs.

Differansen


InnsideporteføljenHovedindeksenDifferansen
Siste uke5,38%6,31%−0,93%
Hittil i år−9,39%−10,06%0,67%

Ukens innmeldte innsidekjøp

SelskapInnsiderVerdi (tusen kr)Andel*
YaraKristine Ryssdal, konserndirektør497,218,4 %
Flex LNGØystein M. Kalleklev,adm. direktør209,0100,0 %
Panoro EnergyHilde Ådland, styremedlem90,052,4 %
NorecoAtle Sonesen, adm. direktør983,0100 %
YaraPablo Barrera Lopez, konserndirektør17,91,1 %
Melhus SparebankAtle Morken, økonomisjef (nærstående kjøper)20,35,0 %
YaraPablo Barrera Lopez, konserndirektør336,417,0 %
Vistin PharmaAndreas Bryn Bakkerud, controller85,1100,0 %
Insr InsuranceEspen Husstad, adm. direktør350,813,0 %
Panoro EnergyAlexandra Herger, styremedlem152,471,6 %
Q-FreeTrond Valvik, styreleder390,0100,0 %
AKVA GroupFrode Teigen, styremedlem (nærstående kjøper)999,60,1 %
Q-FreeTrond Valvik, styreleder195,033,3 %
Sum
4 326,7

Ukens innmeldte innsidesalg

SelskapInnsiderVerdi (tusen kr)Andel*
Storm Real EstateMorten E. Astrup, styremedlem609,34,2 %
Storm Real EstateKim Mikkelsen, styremedlem232,81,7 %
Vistin PharmaOle Enger, styreleder1 714,6100 %
NattoPharmaLife Science Sweden AB541,73,9 %
Sum
3 098,4
entra
atea
yara
mowi
kid
equinor
noreco
atle sonesen
eldar sætre
Nyheter
Porteføljer