Vekst er blitt rekorddyrt

Aksjemarkedet fortsetter oppturen. Nok en gang er det teknologiaksjene som leder an.

I PLUSS: Anført av Netflix, Google, Facebook og Amazon har den teknologitunge Nasdaq-indeksen i USA allerede returnert til positivt territorium for året. Foto: BLOOMBERG
Porteføljer

Økonomien er i dyp krise med en arbeidsledighet sist sett på 1930-tallet. I tillegg er det nå nasjonale opptøyer i USA.

Aksjemarkedet derimot gir inntrykk av en verden i skjønneste orden. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen i USA har allerede returnert til positivt territorium for året, og andre indekser nærmer seg.

Kraftige tiltak

Investorer er ikke blinde. Aksjeoptimismen skyldes de rekordstore tiltakene myndigheter har iverksatt for å holde liv i økonomien.

I motsetning til tidligere kriser har stimulanseresponsen vært tilnærmet umiddelbar og massiv. Pengemengden i USA er som et resultat kraftig økende, mens de lange rentene faller til nye bunnivåer.

Utviklingen i aksjemarkedet på kort sikt avhenger av hvorvidt det kommer en ny coronabølge. Som en følge av myndighetenes kraftfulle reaksjon, tror jeg likevel bunnen ble satt i mars.

Sparing dominerer

Selv om pengemengden i USA øker, faller omsetningshastigheten av den i realøkonomien. Amerikanerne sparer foreløpig helikopterpengene.

Siden midten av mars har de samlede bankinnskuddene økt med 14 prosent, og stadig flere arbeidsløse bruker tiden sin på aksjespekulasjon.

Omsetningshastigheten av pengemengden og inflasjon har historisk hatt en klar korrelasjon. Dette understøtter markedets forventning til laber økonomisk vekst og lave renter de neste årene.

Teknologiaksjer vinnere

At Wall Street som helhet klatrer mot tidligere høyder, skjuler store ulikheter mellom de forskjellige sektorene. Energi og finans er fortsatt ned mer enn 20 prosent fra toppunktet i februar, mens helse og teknologi snart er i pluss.

De ti største selskapene i S&P 500 utgjør nå 27 prosent av totalen, og av disse er brorparten teknologiaksjer. 

Wall Street prises derfor til multipler i nærheten av IT-boblen på 90-tallet. Med vekstjusterte inntjeningsmultipler er tidligere topper passert for lenge siden.

Trenden fortsetter

Jeg heller mot at pengetrykkingen om noen år vil skape et inflatorisk press og støtte opp om en revansje for råvaresektoren. I den nærmeste fremtid ser det derimot ut som teknologiaksjene vil fortsette å lede an.

For det første favoriserer lav diskonteringsrente selskaper som klarer høy vekst selv i et dårlig makroklima. For det andre akselererer coronapandemien digitaliseringstrenden.

Alle bedrifter ser nå behovet for å ha tilstrekkelig IT-infrastruktur på plass. Netthandelen øker også på bekostning av fysiske butikker.

Skalerbar modell

Aldri før har de største selskapene globalt hatt en like skalerbar forretningsmodell som i dag. Nettverkseffekter, lave variable kostnader og en digital distribusjonsmodell medfører høyere resultatmarginer.

Siden internettalderen begynte i 1990, har egenkapitalavkastningen til den beste kvartil blant amerikanske selskaper vært jevnt økende, mens den har vært flat for røkla. Bærekraftig sterke marginer forsvarer også høyere multippelprising.

Hensyntatt unormalt lav inntjening fremover er derfor ikke børsprisingen så hårreisende som den fremstår ved første øyekast.

Norske aksjer

På Oslo Børs er utvalget av gode teknologiselskaper heller begrenset. De fleste aksjene er også priset på nivåer som gjør dem lite interessante, men det finnes unntak.

I Dovre-porteføljen er sektoren representert gjennom Zalaris. Segmentet er i god vekst, og om selskapet når målsetningene sine, er aksjen langt billigere enn sammenlignbare aktører.

Carasent er også spennende. De leverer digitale journalsystemer til den svenske helsesektoren og signerer i snitt to nye kunder hver uke. Dersom suksessen kan gjentas internasjonalt, er det fortsatt mye oppside igjen.

Av de større selskapene er TietoEvry et solid valg. De har lange kontrakter og er tett integrert mot kundene sine. Likevel handles selskapet til vesentlig lavere multipler enn Oslo Børs som helhet. Det gir aksjen en plass i Dovre-porteføljen denne uken.

Infrastrukturstimulanse

NRC slippes også inn i varmen. Det ligger i kortene at infrastrukturinvesteringer i Norden vil øke fremover for å stimulere økonomien.

På lengre sikt er det også sannsynlig at innenlands flytrafikk vil bli redusert til fordel for jernbane. Dersom selskapet får til den igangsatte snuoperasjonen, er aksjen billig.

Dovre-portefølljen

SelskapSist ukeAnbefaltTotalutvikling
Komplett Bank3,0%08.05.202028,3%
Photocure (UT)0,3%03.04.20205,1%
Gentian Diagnostics−3,8%13.12.20192,0%
Zalaris−5,2%14.02.2020−1,5%
Bonheur (UT)3,6%08.04.202045,2%
NOFI8,0%22.05.202020,6%
NRC Group (INN)
TietoEvry (INN)
Kursene er satt fredag klokken 12..
Porteføljeavkastning sist uke:1,0%
Hovedindeksen sist uke:6,3%
Dovre-porteføljen hittil i år:−19,8%
Hovedindeksen i samme periode:−10,1%
Dovre-porteføljen i 2019:37,7%
Hovedindeksen i samme periode:17,4%
Dovre-porteføljen i 2017:42,3%
Hovedindeksen i samme periode:19,1%
I henhold til markedsmisbruksdirektivet kan mer informasjon om de omtalte selskapene fås ved å kontakte Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond eller kunder.
Tom Hauglunds Hauglund-porteføljen erstattet Dovre-porteføljen i perioden juni til desember 2018.
dovre-porteføljen
stig myrseth
IT-aksjer
Nyheter
Porteføljer