Hot i Innsideporteføljen

Innsideporteføljen følger opp forrige ukes fest med å rykke ytterligere fra hovedindeksen.

NO KIDDING: Kid Interør og sjef Anders Fjeld er opp 30 prosent i kurs siden 22. mai. Foto: Kid
Porteføljer

Nå er det fart i Innsideporteføljen igjen. Forrige uke oppnådde vi en meravkastning på over 8 prosentpoeng på hovedindeksen ved Oslo Børs, først og fremst drevet av en oppgang i Noreco-kursen på over 30 prosent. 

Denne uken falt Noreco noe tilbake, men porteføljen steg nye 2 prosent samtidig som hovedindeksen falt 0,9 prosent. Kid steg 10,7 prosent og dro lasset, men også Yara og Entra steg i kurs. Samtidig falt Mowi med 4,6 prosent og altså Noreco med 5,6 prosent. Kid har nå høyest akkumulert avkastningen siden aksjen ble tatt inn i porteføljen (22. mai), med 30,6 prosent. Selv etter fallet denne uken er Noreco opp 25,9 prosent siden aksjen ble tatt inn for to uker siden.

Hittil i år har Innsideporteføljen nå ikke falt mer enn 2,1 prosent. Hovedindeksen er ned 13 prosent. Avkastningstallene er basert på kursoppdateringer fredager klokken 12. 

Få kjøp

Blant innsiderne er det nå late sommerdager, med relativt få kjøp. Noen av kjøpene er riktignok store: I Veidekke har OBOS kjøpt aksjer for 82 millioner kroner fordelt på to innsidemeldinger. Men dette er et stort kjøp av en institusjonell eier som eier mye av selskapet (18,6 prosent) fra før.

KJØPER I VEIDEKKE: OBOS, hvis konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj sitter i Veidekke-styret. Foto: Brian Cliff Olguin

I Vistin Pharma har styremedlem Espen W. Marcussen kjøpt aksjer for 5,2 millioner kroner. Også her er det snakk om en aksjonær som eide en god del fra før: Etter det seneste kjøpet, kontrollerer Marcussen 7,9 prosent av selskapet.

Det har også vært et stort innsidesalg i Avance Gas, der Sungas Holding har solgt alle sine aksjer for 52,5 millioner kroner.

Transaksjonene eller har vært ganske små. Vi ser som vanlig bort fra kjøp knyttet til aksjespareprogrammer og incentivordninger, ettersom disse innebærer ulike varianter av kursrabatter eller kjøpspress som gjør disse uegnet som regulære innsidesignaler.

Uendret portefølje

Vi gjør ingen endringer i porteføljen denne gangen. Aksjene er tatt inn i hver av månedene i perioden mars–juni.

Innsideporteføljen 2020 - uke 25

SelskapTatt innKjøpskursStop loss (70 %)Forrige ukeSiste kursAvkastning totaltAvkastning siste uke
Entra*27.03.2020118,0082,60128,50136,5015,7 %6,2 %
Mowi24.04.2020172,50120,75189,95181,255,1 %−4,6 %
Yara08.05.2020337,00235,90350,20361,307,2 %3,2 %
Kid**22.05.202062,0043,4073,2081,0030,6 %10,7 %
Noreco05.06.2020141,0098,70188,00177,5025,9 %−5,6 %

*Entra gikk eks. utbytte 2,40 kroner 4. mai. Beløpet er lagt til siste kurs.

**Kid gikk eks. utbytte 1,20 kroner 28. mai. Beløpet er lagt til siste kurs.

Differansen


InnsideporteføljenHovedindeksenDifferansen
Siste uke1,98%−0,85%2,83%
Hittil i år−2,08%−12,97%10,89%

Ukens innmeldte innsidekjøp

SelskapInnsiderVerdi (tusen kr)Andel*
Vistin PharmaEspen W. Marcussen, styremedlem5 205,712,5%
Storm Real EstateKim Mikkelsen, styremedlem15,40,2%
Sparebanken TelemarkMarianne Thorsdal, banksjef HR og Organisasjon49,615,4%
VeidekkeDaniel Kjørberg Siraj, styremedlem (OBOS er kjøper)68 146,92,3%
Pareto BankPeter D. Knudsen, styremedlem48,940,7%
Storm Real EstateKim Mikkelsen, styremedlem27,20,3%
BelshipsFrode Teigen, styremedlem151,80,0%
Storm Real EstateMorten E. Astrup, styremedlem11,00,1%
Storm Real EstateKim Mikkelsen, styremedlem5,60,1%
VeidekkeDaniel Kjørberg Siraj, styremedlem (OBOS er kjøper)13 696,60,5%
BelshipsFrode Teigen, styremedlem124,80,0%
Sum
87 483,5

Ukens innmeldte innsidesalg

SelskapInnsiderVerdi (tusen kr)Andel*
Avance GasFrancois Sunier, styremedlem (Sungas Holding er selger)52 500,0100,0%
Sum
52 500,0

*Andel av nåværende beholdning som ble kjøpt, evt. andel av opprinnelig beholdning som ble solgt.

entra
mowi
kid
noreco
yara
anders fjeld
espen w. marcussen
daniel kjørberg siraj
obos
avance gas
innsideporteføljen
Nyheter
Børs
Porteføljer