Revansje for shipping

Shipping legger bak seg et horribelt tiår preget av overkontrahering og skuffelser. Det kan være i ferd med å snu.

GODE TIDER: Favorittsegmentet til Dovre-forvalter Stig Myrseth innen shipping er på mellomlang sikt oljetank. Foto: Frontline
Porteføljer

Aksjemarkedet priser inn en rask innhenting i verdensøkonomien. Makrotall fra de siste ukene underbygger også at det verste scenarioet unngås.

Shipping er en av de mest sensitive sektorene mot temperaturen i økonomien. Likevel har aksjene foreløpig stått igjen på perrongen. Med en lav ordrebok og gradvis stigende etterspørsel er dette kanskje ufortjent.

Et tapt tiår

Tiåret vi legger bak oss, er et rederne antakelig ønsker å glemme. Under opptakten til finanskrisen var det euforiske tilstander med nybyggkontrahering uten sidestykke. Kombinasjonen av billig kapital og en aggressiv verftsindustri i etterkant gjorde bakrusen langvarig.

Moderat økonomisk vekst og lav inflasjon hjalp heller ikke. 

Høye dagrater er enklere å oppnå når transportkostnaden utgjør en liten andel av lasteverdien. Råvarepriser stiger mer enn driftskostnadene i inflatoriske perioder, noe som øker marginene for rederne.

Lovende utsikter

Jeg tror den voldsomme sentralbankstimulansen vil gjenstarte inflasjon og redusere dollarverdien de neste årene.

I tillegg strupes nå investeringene i både olje og metaller. Kombinasjonen legger til rette for en råvarerevansj.

Tilbudssiden i shipping begynner også å bli tynnet ut. Endrede kapitalkrav for bankene har favorisert boliglån på bekostning av maritim sektor. Dyrere finansiering og driftstap reduserer redernes kontraheringsevne. 

Ordrebøkene i de fleste segmenter har derfor ikke vært lavere siden 90-tallet.

Regulatorisk hjelp

De strammeste periodene i shipping oppstår gjerne når det skjer store regulatoriske endringer. IMO 2020 er allerede implementert, men frem mot 2050 vil det komme flere og suksessivt strengere miljøkrav.

Et nybygg levert i dag kan være utdatert lenge før sin egentlige levetid. Motorteknologien som møter alle kommende krav, er ikke klar før tidligst om noen år. 

Selv med høye dagrater vil antagelig kontraheringsaktiviteten som et resultat være begrenset.

Krisetilstander for verft

For verftene er dette dårlige nyheter. Etter 2021 er ordreboken tom hos 80 prosent av dagens verft. 

Den gigantiske ordren for LNG-skip fra Qatar blir livlinen til industrien, men denne er konsentrert rundt de største aktørene.

I det korte bildet medfører situasjonen press på nybyggpriser. På lengre sikt vil en reduksjon av verftskapasitet være positivt for shippingselskapene.

IMO 2020

IMO 2020 har foreløpig skuffet. Prisdifferansen mellom lavsvovelholdig drivstoff og tungolje er nå en brøkdel av hva den var ved inngangen til året. Dette skyldes blant annet at rederne har foretrukket billige drivstoffblandinger over mer dieselintensiv marin gassolje.

I tillegg har coronakrisen skapt et massivt overtilbud av diesel. 

Raffineriene øker aktiviteten sin igjen for å møte et stigende bensinforbruk. Den medfølgende dieselproduksjonen er det derimot ikke like stort behov for.

Jeg tror prisdifferansen etter hvert vil normalisere seg og gjøre investering i scrubber lønnsomt igjen. I mellomtiden nyter shipping godt av lav drivstoffkostnad.

Tankfrakt

Favorittsegmentet mitt på mellomlang sikt er fortsatt oljetank. Etterspørselsveksten er i Asia, mens tilbudsveksten vil komme fra Atlanterhavet. Det medfører strukturelt økende seilasdistanser.

Oljekvalitet er i tillegg en positiv faktor for tankfrakt. Asiatiske raffinerier trenger mer lettolje fra USA og Nordsjøen. Amerikansk eksport vil derfor holde seg bedre enn fallet i skiferoljeproduksjonen skulle tilsi.

Tredje kvartal er en sesongmessig svak periode som i år blir forsterket av coronaeffektene. Nylige tall for april og mai indikerer samtidig at de globale oljelagrene har økt mindre enn fryktet.

Aktiviteten vil i så fall også normalisere seg raskere enn ventet. Tankaksjene kan dermed bli børsvinnere nærmere 2021.

Tørrbulk

På kort sikt er tørrbulk spennende. 2020 ligger an til å bli en blåkopi av fjoråret. Også i år var brasiliansk jernmalmeksport unormalt lav gjennom første halvår.

I Kina er appetitten derimot stor. Infrastrukturstimulanse har ført til høye stålpriser, mens jernmalmlagrene er på historiske bunnivåer. I tillegg er det nå en opphopning av skip ved havnene.

Hvis brasiliansk eksport som ventet normaliserer seg fremover, kan dagratefesten vedvare.

Dovre-porteføljen

SelskapSist ukeAnbefaltTotalutvikling
UkensAnbefaltTotalt
Komplett Bank1,3%08.05.202027,5%
Gentian Diagnostics11,1%13.12.201910,2%
Zalaris0,6%14.02.2020−2,4%
NOFI−6,8%14.02.20207,4%
NRC Group1,3%22.05.2020−0,5%
TietoEvry1,2%05.06.2020−0,6%
Kursene er satt fredag klokken 12..
Porteføljeavkastning sist uke:1,5%
Hovedindeksen sist uke:−0,9%
Dovre-porteføljen hittil i år:−20,5%
Hovedindeksen i samme periode:−13,0%
Dovre-porteføljen i 2019:37,7%
Hovedindeksen i samme periode:17,4%
Dovre-porteføljen i 2017:42,3%
Hovedindeksen i samme periode:19,1%
I henhold til markedsmisbruksdirektivet kan mer informasjon om de omtalte selskapene fås ved å kontakte Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond eller kunder.
Tom Hauglunds Hauglund-porteføljen erstattet Dovre-porteføljen i perioden juni til desember 2018.
dovre-porteføljen
shipping
stig myrseth
Nyheter
Porteføljer