Smell for Innsideporteføljen

Etter et par svært gode uker datt Innsideporteføljen denne gangen ned på jorden med et brak. Men porteføljen holder ledelsen.

SVINGER MYE: Riulf Rustads Noreco sank over 10 prosent denne uken. Foto: Iván Kverme Foto: Iván Kverme
Porteføljer

Entra sank 7,3 prosent. Yara gikk ned 7,4 prosent. Noreco, som begynte sin periode i Innsideporteføljen så godt, ramlet 10,7 prosent. Kursfallet i Kid og Mowi var ikke like ille, bare henholdsvis 2,2 prosent og 0,8 prosent. Men fasiten er at samtlige aksjer sank i verdi og at Innsideporteføljen hadde en negativ avkastning denne uken på 6 prosent. 

Hovedindeksen ved Oslo Børs sank beskjedne 2,1 prosent, så av våre aksjer var det kun Mowi som gjorde det bedre enn det brede markedet denne gangen. I både absolutt og relativ forstand har dette vært en av årets verste uker for Innsideporteføljen. 

Heldigvis var utgangspunktet bra etter meravkastning på henholdsvis 8,4 og 2,8 prosentpoeng de seneste to ukene. Hittil i år har Innsideporteføljen falt 7,6 prosent, mens hovedindeksen er ned 14,8 prosent i samme periode. 

Vi oppdaterer kursene fredager klokken 12.

Få kjøp

Dette er en dårlig uke å bytte ut aksjer på, for det er tynt i kjøpsrekkene. Det har riktignok vært en del innsidemeldinger, men igjen er det kjøp knyttet til aksjesparing eller avlønning som dominerer. 

Ett eksempel: I lakseselskapet Mowi, som uansett er i Innsideporteføljen fra før,  har samtlige styremedlemmer fått aksjer som en del av avlønningen for å sitte i styret.

KJØPER I MOWI: Styreleder Ole-Eirik Lerøy og resten av styret får noe av lønnen i form av aksjer. Foto: Heiko Junge

«Nominasjonskomiteen er av den oppfatning at styremedlemmene i Mowi bør oppmuntres til å investere i aksjer i selskapet,» heter det i børsmeldingen.

Dette er også i tråd med gjeldende råd for god selskapsstyring, påpekes det i meldingen. 

«Alle styremedlemmer har således kjøpt aksjer for tilsvarende 59.886 kroner hver, samlet 598.865 kroner.»

Hadde de kjøpt for 600.000 kroner hver, og ikke for 600.000 kroner til sammen, ville i det minste beløpene hvert interessante. Men selv ikke da ville slike kjøp kvalifisert til å være med i Innsideporteføljen, ettersom de er initiert av selskapets utbetaling av lønn. For øvrig er det naturligvis ikke noe galt med ordningen i seg selv.

Kjøp vi ser etter

Mowis børsmelding skiller seg for øvrig fordelaktig ut fra de øvrige meldingene om aksjekjøp knyttet til avlønning, incentiver og aksjesparing på ett punkt: styremedlem Bjarne Tellmann kjøpte aksjer for ytterlige 100.000 kroner, utover avlønningen. Dette kjøpet kvalifiserer i det minste til å være med i tabellen.

Det gjør også noen småkjøp i Magnora og Solon Eiendom. Men vi gjør ingen endringer i porteføljen denne gangen.

Innsideporteføljen 2020 - uke 26

SelskapTatt innKjøpskursStop loss (70 %)Forrige ukeSiste kursAvkastning totaltAvkastning siste uke
Entra*27.03.2020118,0082,60136,50126,607,3 %−7,3 %
Mowi24.04.2020172,50120,75181,25179,804,2 %−0,8 %
Yara08.05.2020337,00235,90361,30334,70−0,7 %−7,4 %
Kid**22.05.202062,0043,4081,0079,2027,7 %−2,2 %
Noreco05.06.2020141,0098,70177,50158,5012,4 %−10,7 %

*Entra gikk eks. utbytte 2,40 kroner 4. mai. Beløpet er lagt til siste kurs.

**Kid gikk eks. utbytte 1,20 kroner 28. mai. Beløpet er lagt til siste kurs.

Differansen


InnsideporteføljenHovedindeksenDifferansen
Siste uke−5,67%−2,06%−3,61%
Hittil i år−7,63%−14,76%7,13%

Ukens innmeldte innsidekjøp

SelskapInnsiderVerdi (tusen kr)Andel*
MagnoraErik Sneve, adm. direktør232,25,2%
MagnoraBård Olsen, finansdirektør15,510,0%
MagnoraHaakon Alfstad, investeringsdirektør49,833,8%
MagnoraTorstein Sannes, styreleder385,065,0%
Solon EiendomErik Forseth Helgesen, finanskontroller30,1100,0%
Solon EiendomPia Lill Kolstad, finanskontroller30,1100,0%
MowiBjarne Tellmann, styremedlem99,9100,0%
Sum
842,6

Ukens innmeldte innsidesalg

Ukens innmeldte innsidesalg
SelskapInnsiderVerdi (tusen kr)Andel*
Sum
0,0-

*Andel av nåværende beholdning som ble kjøpt, evt. andel av opprinnelig beholdning som ble solgt.

mowi
entra
noreco
kid
yara
solon eiendom
magnora
bjarne tellmann
ole-eirik lerøy
riulf rustad
Nyheter
Børs
Porteføljer