ESG-kanonen er ladet

Bærekraftige aksjer har allerede hatt en eventyrlig reise. Det ligger i kortene at nye rekorder blir satt til neste år.

TAR AV: Frem mot 2030 er det ventet en syvdobling av installert vindkraftkapasitet offshore, ifølge The International Renewable Energy Agency (IRENA). Foto: equinor
Porteføljer

Investering i såkalte ESG-aksjer har vært den enkleste veien til meravkastning de seneste årene. Stadig mer kapital har flydd inn i et begrenset antall grønne selskaper og dermed presset opp aksjekursene.

Bevegelsen bar i starten preg av halvhjertede myndighetstiltak og et kostnadsbilde for fornybare energikilder som lå langt over alternativene. Det var derfor enkelt å gå glipp av togavgangen.

Nå er imidlertid større myndighetstiltak på trappene. Disse innbefatter astronomiske summer i bevilgninger samt økende avgifter for karbonutslipp.

Europa leder an

Av de større regionene har EU gått mest aggressivt til verks. Målsetningen til Europakommisjonens «grønne avtale» er å gjøre medlemslandene klimanøytrale innen 2050.

Det drøftes også å stramme inn målene for utslippsreduksjon underveis ytterligere. En sannsynlig konsekvens blir at prisen for klimakvoter igjen stiger.

Stimulansetiltakene i forbindelse med coronapandemien har i tillegg et klart grønt preg. Myndighetene legger ikke skjul på at de ønsker å utnytte muligheten til å akselerere energiovergangen.

Hydrogen

Her kan det nevnes at en ny hydrogenplan nettopp ble lansert. Målsetningen er å øke produksjonskapasiteten i Europa til vanvittige 40 gigawatt innen 2030. Aksjonærene i Nel bør juble.

Store deler av kapasiteten må utnytte fornybar energi. Planen vil dermed også støtte opp om investering i sol- og vindkraft fremover.

Den resterende kapasiteten skal bruke karbonfangst i produksjonsprosessen. Dette er positive nyheter for Aker Solutions som er ledende på feltet.

Demokratisk skifte

I USA har Trump-administrasjonen de seneste årene fokusert på energidominans. Krav til drivstoffforbruk i personbiler ble lempet, og oljeindustrien fikk tildelt rekordmange lisenser.

Det demokratiske partiet ligger imidlertid godt an til å vinne valget i november. Energi og miljø er kanskje temaet som skiller partiene i størst grad.

Den progressive fløyen hos demokratene ønsker å konkurrere med EU om aggressiv miljøregulering. Får de viljen sin, blir USA klimanøytralt innen 2050, mens produksjonen av bensinbiler fases ut innen 2035. 

Presidentkandidat Joe Bidens oppslutning og aksjekursen i Tesla har som en følge gått i tandem siden mai.

Kapitalstrømmen akselererer

Investorer fremstår også stadig mer entusiastiske. Mens pengene rant ut av vanlige fond i første kvartal, fortsatte de å trille inn for ESG-forvalterne.

Europa har til nå vært den drivende regionen for bærekraftig kapital med rundt 80 prosent av totalen. Jeg tror imidlertid utsiktene til en Biden-seier vil bidra til økt tilsig i USA fremover.

Studier viser at ESG-fond leverer like bra risikojustert avkastning som andre. Å få god samvittighet på kjøpet, er attraktivt for mange.

Summen av strengere regulering, massiv offentlig stimulanse og videre vekst i forvaltningskapital gjør utsiktene lovende. Jeg tror derfor grønne aksjer vil fortsette himmelferden til tross for høye verdsettelser.

Havvind tar av

Oslo Børs er blant de ledende innen havvind, og de siste månedene har det florert av meldinger om lisensrunder og prosjektsanksjoneringer.

Frem mot 2030 er det ventet en syvdobling i installert kapasitet. Dette gir sårt tiltrengt optimisme for norsk leverandørindustri.

Aker-systemet har varslet en satsing hvor Aker Solutions og Kværner er spydspissene. I kombinasjon med karbonfangst kan dette gjøre aksjene til langsiktige reprisingskandidater.

Ikke glem oljeaksjer

Det gjelder samtidig å ha to tanker i hodet på en gang. Til tross for strengere reguleringer vil oljeavhengigheten holde seg en god stund til.

Over én milliard personbiler kjører på veiene og utgjør rundt en fjerdedel av det totale oljekonsumet. 

Selv med optimistiske prognoser for elbilsalg er bensinetterspørselen fortsatt betydelig i 2040.

Oljeproduksjonen fra dagens felt vil imidlertid falle dramatisk. Når avkastningskravet i petroleum øker, må derfor prisen opp for å møte investeringsbehovet. Equinors strategi med kombinert satsing på olje og havvind kan derfor vise seg lur.

DOVRE-PORTEFØLJEN

Dovre-porteføljen
SelskapSist ukeAnbefaltTotalutvikling
UkensAnbefaltTotalt
Komplett Bank−0,3%08.05.202020,4%
Gentian Diagnostics8,3%13.12.201920,4%
Zalaris−3,2%14.02.2020−1,2%
Golden Ocean−6,1%14.02.2020−6,1%
NRC Group3,9%03.07.2020−0,6%
TietoEvry−1,8%05.06.2020−0,4%
Kursene er satt fredag klokken 12.
Porteføljeavkastning sist uke:0,1%
Hovedindeksen sist uke:−0,7%
Dovre-porteføljen hittil i år:−20,7%
Hovedindeksen i samme periode:−15,1%
Dovre-porteføljen i 2019:37,7%
Hovedindeksen i samme periode:17,4%
Dovre-porteføljen i 2017:42,3%
Hovedindeksen i samme periode:19,1%
I henhold til markedsmisbruksdirektivet kan mer informasjon om de omtalte selskapene fås ved å kontakte Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond eller kunder.
Tom Hauglunds Hauglund-porteføljen erstattet Dovre-porteføljen i perioden juni til desember 2018.