Blir det en «dobbel dipp»?

Høyfrekvensdata viser at gjenåpningen av amerikansk økonomi har gått i revers. Det sammen med stimulanseklippen øker risikoen foran den sesongmessig svake høsten.

KUN UTENDØRS SERVERING OG TAKEAWAY: Restauranter i Miami-Dade preges av økte smittetilfeller. Foto: NTB Scanpix
Porteføljer

Antallet coronatilfeller på verdensbasis setter stadig nye rekorder. I USA viser høyfrekvensdata at viruset har infisert økonomien på ny. Etter å ha nådd bunnen i april, styrket konjunkturene seg gjennom sommeren, men de siste tre ukene har det buttet imot.

Her kan nevnes at kjøpesentre og restauranter i hardt coronarammede stater rapporterer om fallende omsetning. Dette skyldes ikke bare nye smittetiltak, men også at kundene føler seg utrygge og skygger unna.

Digital akselerasjon

Motposten er at hjemmeaktiviteter som netthandel og videomøter igjen akselererer. Ikke overraskende har derfor Amazon prestert et solid sommerrally.

Coronaviruset er ikke den eneste trusselen. En vel så stor fare er at stimulansetiltakene fases ut for tidlig.

Faren nå er at mange av coronastimulansetiltakene er tidsbegrensede og løper ut i ukene og månedene fremover.

Da virusalarmen gikk i mars, iverksatte myndighetene tiltak i ekspressfart som manglet sidestykke i historien. At det gikk fort i svingene, tilkjennegis blant annet av at mange amerikanere endte opp med å tjene mer under karantenen enn da de jobbet.

Det perfekte må imidlertid ikke bli det godes fiende. Når det er full fyr på dass med spredning til resten av huset, er det ikke riktig tidspunkt å bekymre seg over vannskader når brannbilen kommer.

Stimulanseklippen

Faren nå er at mange av coronastimulansetiltakene er tidsbegrensede og løper ut i ukene og månedene fremover. 1000-milliarder-dollar-spørsmålet er om nye runder med nødhjelp kan ventes.

Dersom sådanne ikke materialiserer seg, kan konsekvensene for arbeidsmarkedet og husholdningenes inntekter bli store. Økonomien er ennå ikke sterk nok til å klare seg uten støttehjul.

Jeg heller mot at politikerne vil gjøre det riktige og ikke gjenta feilen etter finanskrisen da finanspolitikken ble strammet inn for raskt. Årsaken er at meningsmålinger viser at få velgere bryr seg om offentlige underskudd og gjeld. Inntil vi ser konkret handling, er imidlertid risikoen på nedsiden.

Svak sesong

Kommende medisinske gjennombrudd som vaksiner taler riktignok for at kampen mot viruset til slutt vil vinnes og at 2021 kan bli et boom-år. Motposten er at faren for skuffende selskapsresultater og makrotall har økt i det korte bildet. Prat om en «dobbel dipp»-resesjon kan fort gi en nervøs høst-børs.

Dette sammen med at september og oktober er sesongmessig svake måneder maner til forsiktighet. Kan det tenkes at børsen vil oppleve et nytt «Per Ulv»-øyeblikk?

For mye cash

Selv om faren for en 10-15 prosents korreksjon er økende, blir det neppe noe høstkrakk. Årsaken er at det er for mye penger på sidelinjen. Her kan nevnes at den brede pengemengden er opp over 20 prosent på årsbasis i USA, den høyeste veksttakten siden statistikken begynte i 1960.

Spesielt husholdningene har eleverte kontantposisjoner, men også institusjonelle investorer er undervektet aksjer. Videre er mengden kapital som tilføres børsen gjennom tilbakekjøp og utbytter fortsatt større enn den som trekkes inn via emisjoner.

Trolig vil det langsiktige bullmarkedet fortsette helt til vi ser et rush av børsnoteringer som overvelder kjøpsinteressen. Foreløpig er vi ikke der.

Mystiske eksplosjoner

Av øvrige markedsrelevante nyheter kan nevnes at Iran har blitt rammet av minst åtte eksplosjoner og branner de siste ukene. Mange av disse kan knyttes til landets atom- og rakettprogram. Blant annet skal atomanlegget i Natanz hvor avanserte sentrifuger utvikles, ha blitt fullstendig ødelagt av en bombe.

Selv om Israel nekter å kommentere, antar de fleste eksperter at Mossad står bak. Så lenge Trump sitter med makten, har Israel ryggdekning, men dette vil endre seg om Biden vinner i november. Han ønsker å bedre forholdet til Teheran. Timeglasset kan følgelig være i ferd med å renne ut for israelerne.

For Trump kan det være en fordel om Iran provoseres så mye at det utløser en krig. Det vil ta oppmerksomheten vekk fra indre problemer og lede til en patriotisk mobilisering. Kanskje oljeprisen overrasker i høst?

Dovre-porteføljen

SelskapSist ukeAnbefaltTotalutvikling

UkensAnbefaltTotalt
Komplett Bank6,1%08.05.202027,7%
Gentian Diagnostics1,7%13.12.201922,4%
Zalaris−1,5%14.02.2020−2,7%
Golden Ocean2,1%14.02.2020−4,2%
NRC Group6,3%03.07.20205,6%
TietoEvry2,0%05.06.20201,6%
Kursene er satt fredag klokken 12.
Porteføljeavkastning sist uke:2,8%
Hovedindeksen sist uke:5,5%
Dovre-porteføljen hittil i år:−18,4%
Hovedindeksen i samme periode:−10,5%
Dovre-porteføljen i 2019:37,7%
Hovedindeksen i samme periode:17,4%
Dovre-porteføljen i 2017:42,3%
Hovedindeksen i samme periode:19,1%
I henhold til markedsmisbruksdirektivet kan mer informasjon om de omtalte selskapene fås ved å kontakte Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond eller kunder.
Tom Hauglunds Hauglund-porteføljen erstattet Dovre-porteføljen i perioden juni til desember 2018.