Alle er tradere nå

Nettmeglingsboomen har falt sammen med store og tidvis irrasjonelle kursutslag i enkeltaksjer. Konsekvensene for børsen som helhet kan også bli betydelige i årene fremover.

SHANGHAI-RALLY: I Kina har Kommunistpartiet oppfordret til å kjøpe aksjer. Foto: Bloomberg
Porteføljer

Privatinvestorer har siden coronautbruddet toget inn på børsen i et tempo som minner om aksjeboblen på slutten av 90-tallet. I mange proffers øyne er disse ferske investorene «dumme penger» og et døgnfluefenomen som snart vil «få som fortjent».

Selv anbefaler jeg å ikke undervurdere denne trenden. Den kan tvert imot bli en av de viktigste markedsdriverne i lang tid fremover.

Netto kapitaltilgang

For det første representerer de nye privatinvestorene en netto kapitaltilgang som kan få vidtrekkende konsekvenser for hele børsen. Husk at når «dumme» nettmeglingskunder kjøper «overprisede aksjer» fra «proffe» fondsforvaltere, så vil fondene ende opp med cash som må reinvesteres andre steder.

Typisk vil kontantene brukes til å kjøpe «billige aksjer», noe som i neste omgang løfter kursen på disse. Dermed oppstår en god sirkel hvor alle aksjer reprises til slutt.

Dette bringer meg inn på et viktig moment, nemlig emisjonsaktiviteten. De børsnoterte selskapene har etter finanskrisen systematisk tilført markedet mer likviditet gjennom utbytter og tilbakekjøp enn de har trukket inn via emisjoner.

Dermed er den iboende tendensen til børsen å stige dersom det ikke foreligger motkrefter i form av et netto salgspress fra institusjonelle og private investorer.

Den største langsiktige trusselen mot oppgangsmarkedet er at emisjonsaktiviteten tar seg kraftig opp drevet av en bølge av børsnoteringer. Det var dette som til slutt punkterte internettboblen.

Selv om antallet IPO-er er oppadgående, er tilbudet av aksjer i førstehåndsmarkedet fortsatt langt unna nivåer som kan gi fordøyelsesproblemer.

Langvarig fenomen

For det andre er netthandelsboomen neppe noe døgnfluefenomen. Historien viser at skift i investorpreferanser ofte er langvarige. Her kan nevnes at privatinvestorenes inntog på børsen på slutten av 90-tallet varte i fire år og var den viktigste drivkraften bak internettboblen.

Av forhold som taler for en langvarig forelskelse, kan nevnes renten. Du trenger ikke å være finansekspert for å skjønne at banksparing er lite lønnsomt når realrenten er dypt negativ.

Summa summarum ligger forholdene godt til rette for en 90-tallslignende utvikling som potensielt kulminerer med en massiv aksjeboble

Videre er innskuddskonto blitt et produkt med null eller negativ margin for bankene. Tidligere kunne bankene gi null i rente på brukskontoen for så å parkere midlene i pengemarkedet eller hos sentralbanken til positiv rente. Disse tidene er over både i Norge og resten av verden.

I mang en bank sitter det nå økonomer og regner på hvor mye inntjeningen kan økes om de får innskuddskundene til å handle aksjer eller plassere midlene i investeringsprodukter. Finansnæringen kommer garantert til å promotere nettmegling sterkere fremover.

Teknologiutviklingen trekker i samme retning. Stadig bedre mobil- og netthandelsløsninger utvikles, noe som øker tilgjengeligheten av aksjeinvesteringer. Mange aktører jobber også med «gamification» av handelsopplevelsen slik at kundene i større grad blir hektet på trading.

Ingen boblebekymring

Faren er at nettmeglingsdrevne børsraketter som Tesla og NEL Hydrogen etter hvert kan gjøre myndighetene så nervøse for en aksjeboble at det utløser mottiltak i form av reguleringer eller rentehevninger.

Foreløpig er det lite som peker i den retningen. På direkte spørsmål om boblerisikoen svarte Federal Reserve-sjefen nylig at han overhodet ikke fokuserer på utviklingen i aktivamarkedene og at han hans eneste prioritet er å lose økonomien gjennom coronakrisen.

I Kina har kommunistpartiet til og med oppmuntret til aksjekjøp i sommer med et solid rally på Shanghai-børsen som resultat.

Summa summarum ligger forholdene godt til rette for en 90-tallslignende utvikling som potensielt kulminerer med en massiv aksjeboble. På samme måten som den gangen kan det imidlertid bli en god del volatilitet på veien opp mot den langsiktige toppen.

I Dovre-porteføljen slipper vi inn Flex LNG denne uken på forventninger om økende flytende lagre i høst samt færre fraktkanselleringer.

Dovre-porteføljen

SelskapSist ukeAnbefaltTotalutvikling

UkensAnbefaltTotalt
Komplett Bank−1,0%08.05.202026,4%
Gentian Diagnostics3,3%13.12.201926,5%
Zalaris−0,3%14.02.2020−3,0%
Golden Ocean−10,4%14.02.2020−14,2%
NRC Group−0,6%03.07.20205,0%
TietoEvry (inkludert 3,37 kr (0,317 euro) i utbytte)7,4%05.06.20209,2%
Kursene er satt fredag klokken 12..
Porteføljeavkastning sist uke:−0,3%
Hovedindeksen sist uke:−0,2%
Dovre-porteføljen hittil i år:−18,6%
Hovedindeksen i samme periode:−10,6%
Dovre-porteføljen i 2019:37,7%
Hovedindeksen i samme periode:17,4%
Dovre-porteføljen i 2017:42,3%
Hovedindeksen i samme periode:19,1%
I henhold til markedsmisbruksdirektivet kan mer informasjon om de omtalte selskapene fås ved å kontakte Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond eller kunder.
Tom Hauglunds Hauglund-porteføljen erstattet Dovre-porteføljen i perioden juni til desember 2018.