Historiens dyreste skilsmisse

Relasjonene mellom Kina og USA fortsetter å surne. Det er naivt å tro at problemet vil være av forbigående karakter.

IKKE BESTEVENNER: President Donald Trump har bred støtte på hjemmebane for sin harde linje mot Kina og president Xi Jinping.  Foto: NTB SCANPIX
Porteføljer

Fjorårets store tema i kapitalmarkedet var handelskrig. Det nåværende nyhetsbildet preges naturlig nok isteden av coronapandemiens andre bølge samt sentralbankenes rekordtiltak.

Temperaturen mellom Kina og USA har samtidig begynt å øke igjen, og det fremstår nå som en strukturell skilsmisse er underveis. Konsekvensene av dette vil vedvare lenge etter coronapandemien er et tilbakelagt kapittel.

USA har gått lei

I bunn av konflikten ligger en internasjonal frustrasjon over Kinas ekspansive politikk. Fra USA normaliserte relasjonene med landet på 1970-tallet har økonomiene gradvis blitt mer og mer sammenvevd.

Foregående kinesiske ledere var primært fokuserte på interne forhold og søkte en internasjonal åpning for å tiltrekke vestlige bedrifter og kapital. Den nåværende lederen, Xi Jinping, har derimot iverksatt en mer aggressiv strategi.

Under hans ledelse har Kina gjennomført enorme infrastrukturinvesteringer i utlandet for å gjenskape silkeveien og dermed orientere verdenshandelen mot egne interesser. En opprustning av militæret skaper også gnisninger hos nabostatene.

Teknologisk frontlinje

I Vesten er det særlig tyveri av åndsverk som bekymrer. Kinesisk ledelse legger ikke skjul på at de ønsker å bygge opp en ledende teknologisektor med kontroll over hele verdikjeden.

Klarer de dette, vil noen av de mest lønnsomme gjenværende industriene i USA svekkes betydelig. Investorer i REC og koreanske skipsverft kjenner godt til konsekvensene av kinesisk kapasitetsvekst.

Frykten for tap av godt betalte arbeidsplasser utgjør en sterk politisk motivator. Behovet for en tøffere linje mot Kina er derfor ett av få områder demokratene og republikanerne i USA enes om.

Handelsavtale

Den tverrpolitiske støtten gjør Kina-politikken til ett av Donald Trumps sterkeste valgkort. Handelsavtalen som ble signert ved inngangen til året, blir utnyttet for alt den er verdt.

Samtidig er Kina foreløpig milevis unna å levere på de forpliktende innkjøpsvolumene av amerikanske varer. Hvorvidt tempoet økes, blir ett av høstens viktigste temaer i aksjemarkedet.

Forbudet mot TikTok i USA signaliserer at man ikke burde holde pusten. Dersom fornyede forhandlinger strander, er sjansen stor for ytterligere sanksjoner fra Trump før valget i november. Skulle dette skje, vil en tregere gjeninnhenting bli priset inn.

Muligheten for større importvolumer bør likevel ikke utelukkes. Shipping-segmenter som tank, bulk og LNG vil nyte særlig godt av dette. Opsjonaliteten fremstår ikke priset inn på dagens kursnivåer.

Inflatorisk brudd

Mange vestlige bedrifter forbereder seg allerede på en langvarig handelskrig. 

Adidas har eksempelvis mer enn halvert produksjonen sin i Kina. Omfattende utflytting av verdikjeder vil antakelig heve produksjonskostnadene og dermed produktpriser.

Når pengemengden i tillegg holder en tosifret veksttakt ligger forholdene til rette for stigende inflasjon utover i tiåret.

Risikabel vekst

Selv om den kinesiske økonomien tilsynelatende er friskmeldt fra corona, kan det være grunn for bekymring lenger frem. Landet har vært motoren globalt etter finanskrisen, men på sikt vil denne rollen være vanskeligere å opprettholde.

Grunnet den historiske ettbarnspolitikken, lav fødselsrate og begrenset innvandring er det tilnærmet garantert at Kinas befolkning vil toppe ut i dette tiåret.

De har foreløpig ikke lyktes med overgangen til en konsumentøkonomi og lener seg fortsatt på gjeldsfinansierte investeringer i eiendom og industri for å nå vekstmålene.

Lærebøkene sier at reell BNP-vekst stammer fra antall sysselsatte samt produktiviteten deres. Kineserne er derfor avhengig av kontinuerlig forbedring i sistnevnte.

Mulighetsvindu

Rekordhøye gjeldsnivåer og titalls millioner tomme leiligheter er en farlig miks når befolkningsantallet begynner å falle. Den ekspansive utenrikspolitikken kinesisk ledelse fører, fremstår rasjonell hvis en antar at inneværende tiår er toppunktet i styrkeforholdet.

De som spår en vedvarende vestlig solnedgang, forskutterer antakelig også begivenhetenes gang. 

Kina vil nok overta som verdens ledende økonomi, men demografisk utvikling kan gi tronen tilbake til USA senere dette århundret.

Dovre-porteføljen

SelskapSist ukeAnbefaltTotalutvikling
vUkensAnbefaltTotalt
Gentian Diagnostics16,4%13.12.201944,9%
Zalaris24,1%14.02.202027,8%
Golden Ocean−1,3%03.07.2020−5,0%
NRC Group−15,6%05.06.2020−10,7%
Flex LNG−6,6%24.07.2020−5,2%
Yara−1,4%07.08.2020−3,4%
Kursene er satt fredag klokken 12.
Porteføljeavkastning sist uke:2,6%
Hovedindeksen sist uke:−0,5%
Dovre-porteføljen hittil i år:−14,6%
Hovedindeksen i samme periode:−8,1%
Dovre-porteføljen i 2019:37,7%
Hovedindeksen i samme periode:17,4%
Dovre-porteføljen i 2017:42,3%
Hovedindeksen i samme periode:19,1%
I henhold til markedsmisbruksdirektivet kan mer informasjon om de omtalte selskapene fås ved å kontakte Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond eller kunder.
Tom Hauglunds Hauglund-porteføljen erstattet Dovre-porteføljen i perioden juni til desember 2018.


Stig Myrseth

Forvalter, Dovre Forvaltning

usa
kina
dovre-porteføljen
stig myrseth
dovre forvaltning
Nyheter
Børs
Porteføljer