Mens vi venter på vaksinen

Børsen korrigerer idet den girer om fra et corona- til et vaksinedrevet rally. I neste fase kan verdiaksjer og «the widowmaker trade» gjøre et comeback.

NYE TILTAK: President Donald Trump ønsker seg vekst for enhver pris og bryr seg knapt om offentlige underskudd, skriver Dovre-forvalter Stig Myrseth. Foto: Bloomberg
Porteføljer

Siden indeksens fødsel har S&P 500 i snitt falt 1,0 prosent i september. Med et fall på 8 prosent ligger september i år an til å overlevere.

Elevert emisjonsaktivitet er en drivkraft bak nedgangen. Corporate-avdelingene jobber for tiden på spreng med emisjonsoppdrag. Dette gir salgspress i annenhåndsmarkedet fordi investorer må selge seg ned for å delta i nye plasseringer.

En annen er coronaviruset. Europa opplever for tiden den fryktede andre bølgen. Det kan utløse nye smitteverntiltak som undergraver økonomien.

Stimulanse-vakuum

Den tredje og viktigste grunnen er amerikansk politikk. Demokratene og republikanerne har ennå ikke blitt enige om en ny stimulansepakke.

President Donald Trump ønsker seg vekst for enhver pris og bryr seg knapt om offentlige underskudd. Demokratene ønsker også å strø om seg med penger til alle mulige gode formål. Flaskehalsen er det republikansk-kontrollerte Senatet som må kapitulere og lære seg å elske gjeld.

Trolig går det mot en løsning innen 9. oktober da Kongressen oppløses for å drive valgkamp. Årsaken er at velgerne vil straffe politikere som blokkerer hjelpetiltak midt under en krise nådeløst. 

Videre er andelen amerikanere som bekymrer seg over statsfinansene historisk lav.

Brytningspunkt

Det er særlig teknologiaksjer som har fått smake pisken i høst. Dette gjenspeiler at vi har nådd et brytningspunkt i sektorlederskap.

I vår og sommer ledet teknologi-, farmasi- og rentesensitive aksjer an. Neste fase av oppsvinget vil være vaksinedrevet, og da vil selskaper som tjener på gjenåpningen av økonomien være i front. Av sådanne kan nevnes bank, reiseliv, råvareprodusenter og shipping.

Konturene av dette skiftet er allerede synlige. Her kan nevnes at husholdningene har dreid forbruket sitt kraftig i favør av varer på bekostning av tjenester. Detaljhandelen er for tiden rekordhøy. Dette vil gi økt transport- og råvarebehov.

Av-urbanisering

Videre ser vi en gryende boom i boligbyggingen i mange land. Dette skyldes at romslige hus i landlige omgivelser med plass til hjemmekontor nå foretrekkes fremfor trangbodde leiligheter i millionbyer. Bilsalget akselerer også fordi folk unngår offentlig transport.

De forannevnte trendene setter allerede spor i råvare- og fraktmarkedet. Her kan nevnes at tømmer- og kobberprisen har klatret skarpt gjennom sommeren og handles godt over førpandeminivået. Veien til en fest innen bulk- og containershipping synes også kort.

Etternøleren er råolje noe som skyldes laber flytrafikk. Fasen med stengte grenser nærmer seg imidlertid slutten, og ettersom børsen er et fremtidsmarked, kan oljerelaterte aksjer bli vinnere i vinter selv om oljeprisen nok vil holde seg lav i noen måneder til.

I deler av teknologisektoren er det derimot fare for bakrus. Her kan nevnes at PC-salget eksploderte i vår da folk ble tvunget til å jobbe og studere hjemmefra. Faren er at markedet kan være mettet nå, og i så fall kan «boom» fort erstattes av «bust».

Ponzi-spill

Hva med renten? Så lenge folk kan huske, har den bare gått nedover, og alle som har shortet statsobligasjoner, har tapt. Det forklarer tilnavnet «the widowmaker trade».

Med en tiårig amerikansk statsrente på 0,6 prosent og en økonomi og inflasjon som har passert bunnen, heller jeg mot at nominelle renter skal opp.

På toppen av det sykliske argumentet kommer en liten, men ikke neglisjerbar halerisiko. Med svindyre corona-redningspakker og pensjonsutgifter som vil eksplodere i årene fremover, fremstår statsfinansene i de fleste vestlige land som Ponzi-spill.

Da Hellas hadde like mye gjeld som Italia har nå, konket landet. Selv om statsgjelden er lavere i USA, står landet likevel ikke på trygg grunn.

Det skyldes at store underskudd i utenriksregnskapet svekker motstandskraften mot statsfinansielle kriser. I juli økte det amerikanske handelsunderskuddet til det høyeste nivået på ti år tross minimal oljeimport, mens Italia fikk sitt største overskudd noensinne.

Dovre-porteføljen

SelskapSist ukeAnbefaltTotalutvikling
Gentian Diagnostics−7,5%13.12.201938,8%
Golden Ocean9,7%03.07.2020−8,9%
Aker BioMarine−3,2%18.09.2020−3,2%
Kongsberg Gruppen−0,1%18.09.2020−0,1%
Otello−5,1%28.08.202214,5%
Observe Medical−1,4%28.08.2020−2,5%
Kursene er satt fredag klokken 12.
Porteføljeavkastning sist uke:−1,3%
Hovedindeksen sist uke:−2,3%
Dovre-porteføljen hittil i år:−14,7%
Hovedindeksen i samme periode:−10,2%
Dovre-porteføljen i 2019:37,7%
Hovedindeksen i samme periode:17,4%
Dovre-porteføljen i 2017:42,3%
Hovedindeksen i samme periode:19,1%
I henhold til markedsmisbruksdirektivet kan mer informasjon om de omtalte selskapene fås ved å kontakte Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond eller kunder.
Tom Hauglunds Hauglund-porteføljen erstattet Dovre-porteføljen i perioden juni til desember 2018.
donald trump
dovre-porteføljen
shipping
Nyheter
Porteføljer