Supersyklus i emning

Oljemarkedet fortsetter å trå vannet med laber etterspørsel og høye lagre. Veien til et strukturelt undertilbud er imidlertid ikke lang.

NEDGANG: Oljeinvesteringene er på full fart nedover. De seneste riggtelling tyder dessuten på at fallet i amerikansk oljeproduksjon vil akselerere fremover.  Foto: NTB
Porteføljer

Inneværende år har vært en fortelling om to verdener i aksjemarkedet. Våren ble preget av en likviditetsskvis ikke sett siden finanskrisen. Den påfølgende stimulansen fra de ledende sentralbankene har imidlertid resultert i en overflod av kapital.

Dette er gode nyheter for meglerhusene. Siden sommeren har 15 selskaper blitt notert på Merkur Market, og flere er på vei. Fellesnevneren for de fleste er eksponering mot teknologi og det grønne skiftet.

Oljeselskapene står derimot igjen på perrongen. Kombinasjonen av et svalestup i oljeprisen og kapitalflukt fra sektoren har resultert i en ubehagelig periode for aksjonærene.

Svakt frem til jul

Jeg heller mot at oljeprisen vil fortsette å være svak i det korte bildet. For det første ser nye coronautbrudd ut til å bremse markedsbedringen, og for det andre er produksjonen i Libya på vei tilbake.

Gjennom store deler av året har eksporten fra Libya vært tilnærmet null som en følge av borgerkrig. 

Nå skrus kranene gradvis på igjen, og sannsynligvis vil ikke de andre landene i OPEC redusere sin produksjon tilsvarende.

Oljeentusiaster har også grunn til å frykte utfallet av presidentvalget i USA. Joe Biden ønsker nok å gjeninnføre atomavtalen med Iran. I så fall vil overtilbudet i markedet kunne øke ytterligere.

«October surprise»

Samtidig bør man ikke utelukke overraskelser i tiden fremover. Inn mot valgene i USA skjer ofte det uventede, og ingenting samler amerikanerne mer rundt sin president enn en krig. En stadig mer presset Donald Trump vil kunne ønske å skru opp den geopolitiske temperaturen de neste ukene.

Konflikten mellom Armenia og Aserbajdsjan har også potensial for å forstyrre markedsbalansen. Dersom konflikten utvikler seg til en regional krig, kan resultatet bli et oljeprissjokk.

Raffineriproblemer

Før coronakrisen hadde raffineriene best margin ved produksjon av diesel. Vesentlig lavere flytrafikk i kombinasjon med et skifte fra kollektivtransport til bruk av personbiler har imidlertid endevendt bildet. 

Bensinetterspørselen er på høyde med fjoråret mange steder, mens dieseletterspørselen fortsatt er svak.

I India må de nå importere bensin da nettomarginen fortsatt er for dårlig til å øke innenlandsk produksjon. Svake produktmarginer er en av de største bøygene for stigning i råoljeprisen.

Det var overkapasitet i raffineriindustrien allerede før corona, samtidig som det bygges betydelig ny kapasitet i både Midtøsten og Asia. Taperne blir antakelig eldre europeiske raffinerier med dårlig kostnadseffektivitet.

Oljeetterspørselens fremtid

Å spå toppen i oljeetterspørselen har blitt en sport den seneste tiden. Aktører som BP og DNV-GL mener toppunktet allerede kan skimtes i bakspeilet. Jeg stiller meg tvilende.

I samme periode som antallet elbiler på veien nærmer seg ti millioner, har det totale antallet biler økt mer enn det tidobbelte. 

Når nasjoner går fra 4.000 dollar pr. innbygger i BNP til rundt 10.000 dollar, følger oljeetterspørselen en «s-kurve» med eksponentiell vekst. Stadig flere asiatiske land treffer nå den bratte delen av kurven.

Jeg tror heller ikke coronakrisen vil medføre vesentlige permanente endringer i oljekonsumet. Forretningsreisende utgjør kun en mindre andel av totalt billettsalg hos flyselskapene, og når verden normaliseres, vil nok turistene igjen søke utenlands.

Tilbudsunderskudd

Effekten på tilbudssiden vil derimot sette langvarige spor. Justerer man oljeselskapenes investeringer siden 2014 for fallet i kostnadene innen oljeservice, er det først nå aktiviteten stuper. 

Ifølge IEA er det prisjusterte fallet fra toppunktet til inneværende år på mer enn 35 prosent. Neste år blir neppe bedre.

Med nåværende riggtelling vil fallet i amerikansk produksjon akselerere fremover. I forrige nedtur økte brønnproduktiviteten betydelig, noe som muliggjorde rask vekst da oljeprisen snudde. Produktiviteten stagnerer imidlertid nå så en tilsvarende innhenting virker lite trolig denne gangen.

Returnerer oljeetterspørselen til gamle høyder, vil verdens reservekapasitet mer eller mindre spises opp. Skjer det, kan man se konturene av en ny supersyklus.

Dovre-porteføljen

SelskapSist ukeAnbefaltTotalutvikling
Gentian Diagnostics0,7%13.12.201939,8%
Golden Ocean5,8%03.07.2020−3,6%
Aker BioMarine−2,6%18.09.2020−5,7%
Kongsberg Gruppen2,4%18.09.20202,3%
Otello−4,8%28.08.20229,0%
Observe Medical0,4%28.08.2020−2,1%
Kursene er satt fredag klokken 12.
Porteføljeavkastning sist uke:0,3%
Hovedindeksen sist uke:0,5%
Dovre-porteføljen hittil i år:−15,7%
Hovedindeksen i samme periode:−9,8%
Dovre-porteføljen i 2019:37,7%
Hovedindeksen i samme periode:17,4%
Dovre-porteføljen i 2017:42,3%
Hovedindeksen i samme periode:19,1%
I henhold til markedsmisbruksdirektivet kan mer informasjon om de omtalte selskapene fås ved å kontakte Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond eller kunder.
Tom Hauglunds Hauglund-porteføljen erstattet Dovre-porteføljen i perioden juni til desember 2018.
dovre-porteføljen
stig myrseth
olje & gass
iea
Nyheter
Porteføljer