Vant med Kid og Kongsberg Automotive

5,5 prosents avkastning ga Juridisk Finansklubb UiB ukens førsteplass i Nordnets porteføljekonkurranse. Fire av aksjevalgene steg over åtte prosent.

MED GIGANTAVKASTNING: Juridisk Finansklubb UiB. Fra venstre: Isak Løvik, Tobias Dragsjø, Ines Tafjord (foran), Stian Fenstad (bak), William Takle Hagen og Amandus Sanden. Foto: Juridisk Finansklubb UiB
Porteføljer

Juridisk Finansklubb UiB (Universitetet i Bergen) traff blink med fire av syv aksjer i forrige uke. Kongsberg Automotive (  ) tok kaken, med et kursløft på 15 prosent, mens Kid (  ), Aker BP (  ) og Storebrand (  ) steg med 9–11 prosent. Et kraftig fall for poLight (  ) trakk i motsatt retning, men jusstudentene endte likevel med en ukentlig avkastning på hele 5,5 prosent.

Siden den 18. september, da denne runden av Skoleduellen startet, har porteføljen vokst med 3,5 prosent.

Laget er følgelig på en foreløpig andreplass, bak UiOs finans- og investeringsforening (Universitetet i Oslo). Posisjonen deles med Børsgruppen NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), som dessuten tok andreplassen i forrige uke, med en avkastning på 5 prosent.

Stor kontantbeholdning

«Som i fjor ønsker vi fortsatt å starte konkurransen med en stor andel av porteføljen i kontanter, ettersom dette er en fin måte for å sikre seg mot uroligheter i markedet», skriver NMBU-laget på Nordnet-bloggen.

«Kontantandelen gir oss også et spillerom hvis det skulle dukke opp spennende selskaper vi ønsker å investere i.»

Børsgruppen NMBU tilføyer at målet er å ha en relativt diversifisert portefølje, med eksponering mot sektorene konsum, industri, fisk, bank of energi.

Av lagets ni aksjer var fire opp med over 10 prosent. En av dem var Kid.

Har kuttet kostnadene

«Kid har ikke vært særlig negativt påvirket av covid, kanskje heller positivt», kommenterer NMBU-studentene på Nordnets blogg.

«I Norge og Sverige har de redusert operasjonelle kostnader, samtidig som de nesten ikke hadde stengte butikker og faktisk økte salget.»

Gruppen har også satset på Flex LNG (  ), Elkem (  ) og B2holding (  ), som var opp med henholdsvis 21, 14 og 13 prosent i forrige uke.

«Utsiktene for naturgass er gode, og forbruket er på god vei opp spesielt i Asia», hevder studentene.

Vanskelig å være investor

Også Børsklubben NHH diskuterte markedet og sin portefølje på Nordnet-bloggen.

«Vi er i en tid hvor det er vanskelig å være investor», erklærer laget.

«Markedet har sjeldent vært så usikkert som nå, med usikkerhetsmomenter som koronapandemien, presidentvalget i november, usikkerhet rundt videre stimuli fra penge- og finanspolitikken.»

NHH-gruppen har valgt å minimere risikoen ved å sette sammen en bredt diversifisert portefølje med hele 15 aksjer. Laget har hittil slått Hovedindeksen med 0,2 prosentpoeng, men ligger 2 prosentpoeng bak Juridisk Finansklubb UiB.

Fokuserer på risikostyring

Også STØH Kapital (NTNU Handelshøyskolen, Trondheim) er bekymret over økt usikkerhet i markedet.

«I planleggingsfasen før kjøp av aksjer gikk vi over investeringsmuligheter og bestemte oss for en portefølje bestående av syv aksjer», opplyser laget.

«Dette året har bydd på nok uforutsigbare hendelser til å gjøre risikostyring vår høyeste prioritet.»

I forrige uke var porteføljen opp med 4,2 prosent, solide 0,9 prosentpoeng mer enn Hovedindeksen. Så langt i Skoleduellen er meravkastningen imidlertid null.

Skoleduellen

GruppeForrige ukeSiden oppstart
Juridisk Finansklubb UiB5,5%3,5%
Børsgruppen NMBU5,0%3,5%
Alpha Finance Ålesund4,5%-1,0%
Børsklubben UiT4,3%2,8%
Børsklubben NHH4,3%1,5%
STØH Kapital4,2%1,3%
Børsgruppen Aktie BI3,7%0,3%
UiOs finans- og investeringsforening3,6%3,8%
Analytikernes favoritter3,4%0,6%
Hovedindeksen på Oslo Børs3,3%1,3%
Finansgruppen Verdi NTNU3,3%0,6%
Aksjegruppen BI Bergen3,3%2,9%
Bull Invest BI Trondheim2,8%0,1%
Aksjegruppen OsloMet1,6%3,2%
Børsgruppen UiA0,8%0,1%
Børsgruppen Nord-5,0%-6,0%
*Denne runden av skoleduellen startet 18.9.2020.
skoleduellen
kid
koa
flng
ELK
stb
Nyheter
Børs
Porteføljer