Økte kapitalen med 7 prosent

Havyard, Scana og Atea sikret Børsgruppen Nord den ukentlige seieren i Nordnets porteføljekonkurranse. Den samlede avkastningen ble på 7,4 prosent.

UKENS BESTE STUDENTLAG: Børsgruppen Nord. Fra vesntre: Aleksander Rauø, Sigurd Jensen, Torstein Hagenes, Håkon Larsen, Lasse Robertsen, Fredrik Bærvahr, Henrik Tvinnereim og Magnus Sandnes. Foto: Børsgruppen Nord
Porteføljer

Børsgruppen Nord (Handelshøgskolen i Bodø) slet frem til begynnelsen av forrige uke. Etter et ukentlig tap på 5 prosent lå laget på en foreløpig sisteplass, med 6 prosent mindre kapital enn det det startet med. Deretter fikk Bodø-studentene imidlertid en voldsom rekyl, og i den seneste uken var de opp med hele 7,4 prosent – 6,5 prosentpoeng mer enn den nærmeste rivalen, Børsgruppen UiA (Universitetet i Agder).

Tre kraftige kursløft

Tre av Børsgruppen Nords 11 aksjer gjorde det eksepsjonelt bra og oppveide betydelige kursfall for fire andre.

Havyard Group  , lagets største posisjon, skjøt opp med 17,5 prosent, mens Scana  og Atea  ble henholdsvis 9,0 og 5,7 prosent mer verdt i løpet av uken.

Samtlige er relativt upopulære investeringer, og ingen av konkurrentene har dem i sine porteføljer. Ifølge Nordnet har studentene samlet sett plassert mest penger i Hunter Group  , Kid  og Mowi  . Fire av lagene har satset på først- og sistnevnte, mens Kid-aksjen befinner seg i hele åtte porteføljer. Butikkjeden er også ofte anbefalt i Finansavisens børsintervju, som følge av at selskapet drar nytte av stengte grenser og får fart på svenske Hemtex.

Mange børsnoteringer

Også Børsgruppen NHH (Norges Handelshøyskole) har tro på Kid, og hittil i denne runden av Skoleduellen har gevinsten vært 15 prosent. Gruppen har dessuten merket seg at uvanlig mange norske selskaper for tiden går på børs.

«Så langt i 2020 er hele 30 nye selskaper blitt notert, hvorav 25 av disse på Merkur Market,» skriver NHH-laget på Nordnets blogg.

«Til sammenligning ble det notert 17 selskaper i løpet av hele 2019.»

Gruppen påpeker at høy børsnoteringsaktivitet er typisk i «gode tider», ettersom det er da tilgangen på risikokapital og viljen til å betale høye multipler er størst.

Fortsatt svak økonomi

«Med dette i bakhodet, er det lett å tenke seg at ting ser lyst ut for norsk økonomi, men det viser seg at dette ikke stemmer,» fortsetter NHH-laget.

«Vi befinner oss for øyeblikket i den verste resesjonen verden har sett på lang tid.»

Ifølge studentene er det dessuten vanskelig å forutsi de langsiktige virkningene av coronarelaterte nedstengninger, ettersom noe lignende ikke har skjedd i nyere historie.

NHH-gruppen mener likevel at den voldsomme børsrekylen siden mars ikke nødvendigvis er en boble. Den viser til eksepsjonelt lave renter i mesteparten av verden, samt at markedet har fått øynene opp for mulighetene Merkur Markets tilbyr. Blant annet er det langt billigere å notere aksjer på Merkur enn på Oslo Børs.

Gruppenes avkastning

GruppeForrige ukeSiden oppstart
Børsgruppen Nord7,4%1,0%
Børsgruppen UiA0,9%1,0%
Bull Invest BI Trondheim–0,4%–0,3%
UiOs finans- og investeringsforening–0,5%3,3%
Børsgruppen Aktie BI–0,5%–0,2%
Aksjegruppen OsloMet–0,6%2,6%
Aksjegruppen BI Bergen–0,6%2,3%
Juridisk Finansklubb UiB–0,7%2,8%
Børsgruppen NMBU–0,7%2,8%
STØH Kapital–1,4%–0,1%
Hovedindeksen på Oslo Børs–1,6%–0,4%
Analytikernes favoritter–1,8%–1,3%
Børsklubben NHH–2,2%–0,7%
Finansgruppen Verdi NTNU–2,4%–1,8%
Børsklubben UiT–2,7%0,0%
Alpha Finance Ålesund–4,4%–5,3%
*Denne runden av skoleduellen startet 18.9.2020.
skoleduellen
havyard
havyard group
hunter group
kid
mowi
scana
atea
merkur market
børsnoteringer
Nyheter
Porteføljer