Demografisk sjokk i vente

De seneste tiårene har sekulær stagnasjon kombinert med en økende arbeidsstyrke bidratt til et jevnt lavt inflasjonsnivå. Det kan være i ferd med å snu.

MER ENN MILJØ: Til nå har miljø i praksis vært den store driveren, men De andre faktorene i ESG begynner å få mer oppmerksomhet. Det vil føre til at sosiale kriterier som lønnsnivå og sykeforsikring blir en større prioritering i styrerommene, skriver Dovre-forvalter Stig Myrseth. Foto: NTB
Porteføljer

En rekordlav rente har gitt aksjemarkedet luft under vingene. Mer enn 30.000 milliarder dollar i obligasjonslån omsettes nå med negativ realrente noe som tvinger kapital inn i aksjer.

Den seneste bølgen av børsnoteringer og kapitalinnhenting gir sterke assosiasjoner til dotcom-boblen ved årtusenskiftet. 

Igjen er det teknologi- og grønne selskaper med skyhøye vekstforventninger investorer går mann av huse for, mens råvareselskaper blir liggende i grøftekanten.

Sentralbankene har pumpet inn rekordstor likviditet i økonomien for å unngå en ny finanskrise. Samtidig har husholdninger strammet inn budsjettet og dermed bidratt til en fallende omsetningshastighet av pengemengden. 

Kapitalinnsprøytningen har isteden funnet veien til finansaktiva. De siste måneders hendelser er i sum kulminasjonen av et 40 år langt strukturelt fall i rentenivået.

Ulike årsaker

Det er mange grunner til rentefallet. I første instans henger det tett sammen med et lavt inflasjonsnivå i vestlige land siden 1990-tallet. En mulig årsak er dereguleringen av finanssektoren og den påfølgende gjeldsoppbygningen både i bedrifter og statsfinansene.

Andre fremmer svakere produktivitetsvekst som en faktor. De seneste tiårene har industrikonsentrasjonen økt betydelig med fremvekst av dominerende selskaper. 

Lavere konkurranse gjør det lettere å prioritere aksjonærutbetalinger over investeringer. Parallelt reduseres forhandlingsmakten til arbeidstakerne.

Utflatingen av Phillips-kurven tyder på at sistnevnte har en effekt. Uansett er resultatet det samme. Kapitalister har endt opp som de store vinnerne på makrotrendene, mens arbeidstakere trakk det korte strået. 

Både aksjer og obligasjoner priser nå inn at lavrenteregimet vil vedvare i overskuelig fremtid.

Tilbudssjokk

En enorm økning i arbeidstilbudet må også nevnes. Jernteppets fall i kombinasjon med fremveksten av de asiatiske økonomiene og økt kvinnedeltakelse har mer enn doblet den effektive globale arbeidsstyrken siden 1991. 

Tilbudssjokket har antakelig medvirket til den lave lønnsveksten, og en større middelklasse har gjennom sparing bidratt til rentefallet.

Dersom dette er hovedårsaken til de seneste tiårenes trend, kan markedet få seg en overraskelse fremover. Vi er nå i startgropen av et sekulært skifte fra vekst til fall i den vestlige verdens arbeidsstyrke. Den kinesiske befolkningen topper med stor sannsynlighet også ut i dette tiåret.

Redusert tilbud vil flytte forhandlingspendelen tilbake mot arbeidstakerne. Når «baby boomer»-generasjonen går fra sparere til konsumenter i pensjonsalder, vil også kapitaluttak kunne bidra til en overraskende renteøkning.

ESG-påvirkning

Fokuset på ESG kan i tillegg gi bedre vilkår for ansatte. Foreløpig har ESG-relatert forvaltningskapital primært kommet fra Europa, men interessen er økende i USA. 

Mens europeiske investorer har satset på aktive fond, ser amerikanerne ut til å foretrekke indeksforvaltning.

Når kapitaltilgangen blir stor nok, vil flere selskaper ønske å få innpass i de ettertraktede indeksene. 

Til nå har miljø i praksis vært den store driveren, men de andre faktorene i ESG begynner å få mer oppmerksomhet. Det vil føre til at sosiale kriterier som lønnsnivå og sykeforsikring blir en større prioritering i styrerommene.

Råvarerevansje

Oljeprisen og rentenivået har historisk korrelert som en følge av sensitivitet mot underliggende økonomisk utvikling og inflasjon. Investeringstørken i råvareindustrier har allerede lagt grunnlaget for en markedsbedring utover i tiåret. Dersom inflasjonen i tillegg blir overraskende høy, er utsiktene veldig gode.

x Foto: x

Selv om befolkningen i land som Kina flater ut, vil energietterspørselen antagelig fortsette å øke for å ta igjen OECD-snittet. I dag konsumerer fremvoksende økonomier en tredjedel av energien pr innbygger sammenlignet med Vesten.

Når energi er rundt tre prosent vektet i S&P 500-indeksen i dag, kan selv en moderat sektorrotasjon kommende år ha eksplosiv effekt.

Forbruksbank

Komplett Bank får innpass i Dovre-porteføljen denne uken. Med en P/E-multippel på 5-tallet prises banken langt lavere enn sammenlignbare aktører. 

x Foto: x

Utlånstapene i forbrukslån etter coronakrisen virker overkommelige, og med sterk kapitaldekning kan aksjen bli en utbyttemaskin fremover.

Dovre-porteføljen

SelskapSist ukeAnbefaltTotalutvikling
Gentian Diagnostics−2,0%13.12.201946,9%
Golden Ocean (UT)−7,6%03.07.2020−11,3%
Aker BioMarine−2,6%18.09.2020−11,8%
Kongsberg Gruppen−1,7%18.09.20205,6%
Otello−3,6%28.08.20229,3%
Observe Medical4,5%28.08.20200,0%
Wilh. Wilhelmsen Holding9,8%09.10.20209,8%
Komplett Bank (INN)
Kursene er satt fredag klokken 12.
Porteføljeavkastning sist uke:−0,5%
Hovedindeksen sist uke:−0,7%
Dovre-porteføljen hittil i år:−14,5%
Hovedindeksen i samme periode:−7,1%
Dovre-porteføljen i 2019:37,7%
Hovedindeksen i samme periode:17,4%
Dovre-porteføljen i 2017:42,3%
Hovedindeksen i samme periode:19,1%
I henhold til markedsmisbruksdirektivet kan mer informasjon om de omtalte selskapene fås ved å kontakte Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond eller kunder.
Tom Hauglunds Hauglund-porteføljen erstattet Dovre-porteføljen i perioden juni til desember 2018.
dovre-porteføljen
stig myrseth
råvarer
esg
sentralbanker
Nyheter
Porteføljer