Valutamarkedet på 2020-tallet

Vårens corona-panikk falt trolig sammen med en langsiktig dollartopp. I løpet av tre år vil digitale sentralbank-valutaer lanseres, og det vil bane vei for den neste finansrevolusjonen.

NY RISIKO: Digitale valutaer fører med seg nye risikoer som sentralbankene må vurdere nøye. Hacking og digitalt tyveri er en av dem. Den største faren er imidlertid at banksystemet kan bli destabilisert, skriver Dovre-forvalter Stig Myrseth. Foto: Dreamstime
Porteføljer

Hva gjør du når verden raser sammen og dommedag banker på døren? Jo, da flytter du pengene over i det sikreste og mest likvide som finnes, nemlig amerikanske statsobligasjoner.

Mange gjorde nettopp dette da corona-panikken traff i vår. Kapital fra hele kloden søkte tilflukt i det dype amerikanske obligasjonsmarkedet, med et skarpt dollarrally som resultat.

Siden den gang har den amerikanske valutaen rullet over og ned, og svakheten representerer trolig starten på en mangeårig nedtrend.

Tvillingunderskudd

Hoveddrivkraften bak nedgangen vil være de eskalerende tvillingunderskuddene. Den amerikanske staten lever over evne, og det samme gjør USA som nasjon. 

Finansmarkedenes måte å bidra til balanse på, er gjennom et fall i dollaren slik at eksporten stimuleres og importen blir dyrere.

Et annet og mer fundamentalt ankepunkt mot dollaren er tegnene til erosjon i det amerikanske samfunnet. USA fremstår i økende grad som vanstyrt, nylig demonstrert gjennom håndteringen av coronapandemien og presidentvalget.

Videre har de interne motsetningene eskalert til borgerkrigslignende nivåer. Resultatet er hyppige utbrudd av opptøyer og politisk vold.

Mange frykter at kombinasjonen av syklisk og strukturelle motvinder vil lede til en dollarkollaps. Det viktigste motargumentet er mangelen på gode alternativer. 

Som noen godt oppsummerte det: Europa er et museum, Japan et gamlehjem, Kina et fengsel og bitcoin et eksperiment.

Historisk har faser med dollarsvakhet vært assosiert med sterke råvarepriser og rally i fremvoksende markeder. Slår dette til, kan norske kroner og oljeprisen bli vinnere dette tiåret.

Internasjonaliseringen av den kinesiske valutaen er en annen viktig megatrend. For ti år siden stod yuan for 0,9 prosent av volumet i valutamarkedet. I dag er tallet nærmere 5 prosent.

Kan Kina true dollarens posisjon i verdensøkonomien? Foreløpig er det lite som tyder på det, men videreføres de rådende trendene, vil ikke svaret være like åpenbart mot slutten av dette tiåret.

Digitale valutaer

Den største omveltningen i valutamarkedet vil imidlertid komme fra digitale sentralbankpenger. Det finnes i dag to typer myndighetsgodkjente betalingsmidler – kontobaserte penger og fysiske mynter og sedler.

I løpet av tre år ventes imidlertid Kina å lansere en tredje variant, digitale penger basert på blokkjedeteknologi. Den samfunnsøkonomiske gevinsten kan bli stor.

En sådan valuta vil muliggjøre bedre, billigere og raskere betalinger. Det blir også lettere å overvåke transaksjoner og pengestrømmer noe som kan gi mer effektiv bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

I utviklingsland hvor mange mangler bankkonto, vil digitale valutaer bidra til finansiell inklusjon. Digitale penger vil også stimulere til innovasjon og nye produkter. Av sådanne kan nevnes betingede betalinger styrt av smartkontrakter.

Digitale valutaer fører imidlertid med seg nye risikoer som sentralbankene må vurdere nøye. Hacking og digitalt tyveri er en av dem.

Den største faren er imidlertid at banksystemet kan bli destabilisert. Om folk velger å oppbevare sparepengene sine i digitale lommebøker fremfor bankkontoer, kan bankenes viktigste fundingkilde bli borte.

Bitcoin

Hva med kryptovalutaer som bitcoin? I år har kursen gått som en rakett drevet av frykt for økonomisk kollaps og fremtidig inflasjon. En systematisk økende adopsjon i utviklingsland gir også medvind.

Så lenge kryptovalutaer ikke representerer en alvorlig trussel mot sentralbank-utstedte penger, vil trolig myndighetene la kryptovaluta-økosystemet fortsette å utvikle seg. Årsaken er at det driver frem innovasjon som sentralbankene kan nyttiggjøre seg av senere når de skal utstede egne digitale penger.

Ser vi hyperadopsjon av private kryptovalutaer, kan imidlertid kraftige mottiltak ventes. Dette tilkjennegir at den politiske risikoen i bitcoin og andre kryptovalutaer er høy og at suksess paradoksalt nok kan lede til deres fall.

DOVRE-PORTEFØLJEN

SelskapSist ukeAnbefaltTotalutvikling
Akva Group1,7%23.10.20202,3%
Komplett Bank1,4%16.10.20200,8%
Kongsberg Gruppen *2,6%18.09.202014,6%
Otello9,9%28.08.202234,5%
Wilh. Wilhelmsen Holding5,7%09.10.202012,1%
Aker BP *6,7%23.10.20206,7%

* Selskapet har betalt ut utbytte som er inkludert i avkastningstallene

Kursene er satt fredag klokken 12.
Porteføljeavkastning sist uke:4,7%
Hovedindeksen sist uke:4,1%
Dovre-porteføljen hittil i år:−10,6%
Hovedindeksen i samme periode:−10,2%
Dovre-porteføljen i 2019:37,7%
Hovedindeksen i samme periode:17,4%
Dovre-porteføljen i 2017:42,3%
Hovedindeksen i samme periode:19,1%
I henhold til markedsmisbruksdirektivet kan mer informasjon om de omtalte selskapene fås ved å kontakte Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond eller kunder.
Tom Hauglunds Hauglund-porteføljen erstattet Dovre-porteføljen i perioden juni til desember 2018.