Hvor dyr er egentlig børsen?

Kombinasjonen av et fordelaktig valgresultat i USA og positive vaksinenyheter har gitt børsen luft under vingene. Multippelprisingen er tilsynelatende stiv, men festen kan likevel fortsette.

BILLIG ELLER DYR? Oslo Børs handles til langt over to ganger bokførte verdier når olje- og finansrelaterte selskaper holdes utenfor, skriver Dovre-forvalter Stig Myrseth. Foto: Iván Kverme
Porteføljer

Optimismen er høy om dagen. Valget i USA endte med en demokratisk seier i presidentskapet og Representantenes Hus, mens republikanerne ser ut til å beholde kontrollen i Senatet.

Det ligger dermed an til finanspolitiske stimulanser neste år i kombinasjon med videre kvantitative lettelser fra Federal Reserve. Forslag som økt selskapsskatt får derimot neppe gjennomslag.

I parallell har positive vaksinenyheter skapt økt tro på en normalisering i løpet av 2021. Kapitaltilsiget i globale aksjefond de siste to ukene har som et resultat vært historisk høyt.

Skyhøye multipler

Samtidig er coronapandemien på ingen måte et avsluttet kapittel, og selskapenes inntjening vil påvirkes negativt en stund fremover. 

Oppturen på børs i november har dermed resultert i en multippelprising som lett kan gi høydeskrekk.

Oslo Børs handles til langt over to ganger bokførte verdier når olje- og finansrelaterte selskaper holdes utenfor. Tommelfingerregelen sier at man bør redusere vektingen i aksjer på nåværende nivåer.

En mindre korreksjon etter den seneste tids fest vil også være naturlig. Jeg tror derimot ikke prisingen er et varsku om å tømme og rømme.

Faktoren har mistet kraft

Eugene Fama og Kenneth French står sentralt i moderne porteføljeteori, blant annet gjennom sin faktormodell. En aksjes avkastning i forhold til indeks kan forklares gjennom ulike faktorer hvor blant annet prising mot bokførte verdier er en av dem.

Deres egen forskning i nyere tid viser imidlertid at pris/bok-multippelen mistet mye av sin forklaringskraft fra starten av 1990-tallet. 

Med andre ord indikerer ikke lenger nødvendigvis en rabatt mot bokførte verdier at aksjen er billig.

Immaterielle eiendeler utenfor

At faktoren sluttet å fungere akkurat rundt 1990, er neppe tilfeldig. Denne perioden markerte også startskuddet for internettalderen og digitaliseringstrenden vi står midt oppi. Tilbake i historien ble mye av børsens verdiskapning generert av harde eiendeler som oljefelt og fabrikker.

I moderne tid kommer isteden stadig mer av verdiskapningen fra humankapital og digitale plattformer som ikke fanges opp godt i bokverdier. Markedet er også villig til å legge mer verdi på det langsiktige inntektspotensialet i nettverkseffekter og brukermasse.

Når multippelprising i enkeltaksjer ikke lenger er en like god indikator for fremtidig avkastning, følger det også at andre faktorer enn prising i stadig større grad påvirker børsen som helhet. 

Sentralbankenes innflytelse på aktivapriser gjennom kvantitative lettelser og rentekutt har siden finanskrisen vært økende og ble tatt til et nytt nivå i år.

Forskjell på kort og lang sikt

Det er lite som tyder på at sentralbankene vil trekke i bremsen med det første. Samtidig er marginalnytten fra pengetrykking fallende. Økt finanspolitisk stimulans i toneangivende økonomier vil trolig gi mer valuta for pengene.

Sjansen er også god for at partene i USA blir enige om nye krisepakker nå som valget er et tilbakelagt kapittel. Kombinasjonen av en vaksinedrevet normalisering i økonomien og stimulanser legger til rette for en kraftig bedring i selskapsinntjeningen kommende år.

Shippingaksjer skal gjerne kjøpes når inntjeningsmultiplene er negative, og selges når dagratene går til himmels. Parallellen kan nå trekkes til børsen som helhet.

Ikke avskrekkende

Oslo Børs sin inntjeningsmultippel for de neste tolv måneder er på det høyeste nivået siden i alle fall 1990. Ser man isteden på 2022, er prisingen langt nærmere historisk snitt. 

Det er som alltid lov å stille spørsmål ved estimater, men med utsikter for en gradvis bedring i oljeprisen er de kanskje ikke urealistiske.

Til tross for rentefallet ligger børsens utbytteavkastning også rundt 4 prosent, noe som er i tråd med historisk snitt. Jeg heller derfor mot at aksjer fortsatt er det beste investeringsalternativet inn i det nye året.

Dovre-porteføljen

Dovre-porteføljen
SelskapSist ukeAnbefaltTotalutvikling
SeaBird**56,2%20.11.202056,2%
Komplett Bank10,0%16.10.202028,8%
Kongsberg Gruppen*−1,6%18.09.202026,6%
Otello−0,5%28.08.202249,7%
Wilh. Wilhelmsen Holding0,9%09.10.202021,2%
Aker BP *6,0%23.10.202042,4%

* Selskapet har betalt ut utbytte som er inkludert i avkastningstallene.

** Stig Myrseth eier aksjer i SeaBird privat.
Kursene er satt fredag klokken 12.
Porteføljeavkastning sist uke:11,8%
Hovedindeksen sist uke:3,2%
Dovre-porteføljen hittil i år:14,0%
Hovedindeksen i samme periode:0,4%
Dovre-porteføljen i 2019:37,7%
Hovedindeksen i samme periode:17,4%
Dovre-porteføljen i 2017:42,3%
Hovedindeksen i samme periode:19,1%
I henhold til markedsmisbruksdirektivet kan mer informasjon om de omtalte selskapene fås ved å kontakte Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond eller kunder.
Tom Hauglunds Hauglund-porteføljen erstattet Dovre-porteføljen i perioden juni til desember 2018.
dovre-porteføljen
stig myrseth
Corona
Nyheter
Børs
Porteføljer