Moræus-Hanssen dumper alt i Spetalens grønne satsing

Moræus-Hanssen dumper alt i Spetalens grønne satsing Saga Pure.

SELGER: Harald Moræus-Hanssen dumper alt i Saga Pure. Foto: Ivan Kverme
Porteføljer

   

Aksjonærregistrene viser at Harald Moræus-Hanssens Uthalden har gått ut av Saga Pure. Moræus-Hanssen har siden midten av november solgt 4 millioner aksjer i Spetalens nye grønne satsing.

Tom Hagen-dominerte F2 Funds går også inn på topplisten over aksjonærer i REC Silicon. Selskapet eier 700.000 aksjer i solcelleselskapet. 

Medeier Fredrik Sneve informerer om at Tom Hagen er passiv eier i selskapet, og at det ikke er ham som tar investeringsbeslutninger. Hagen og Sneve eier 45 prosent av selskapet hver og de siste 10 prosentene eies av Bjørnar Borlaug.

F2 Funds har ikke kjøpt nye aksjer, men har dukket opp på aksjonærlistene etter at en annen storfisk i selskapet har solgt seg ned.

Selskapet Sundt, med Christian Ringnes som styreleder og skipsreder Christian Gruner Sundt som styremedlem, har gått ut av listen i Targovax. Selskapet har den siste tiden gått sakte, men sikkert ut av biotekselskapet. 

Siden slutten av desember har Sundt dumpet like i underkant av 710.000 aksjer i selskapet, og er nå ute av listen.

Aksjonærendringer blant utvalgte investorer på Oslo Børs. Listen viser investorer som er blant de 50 største aksjonærene i selskapene.

tom hagen
saga pure
rec silicon
targovax
harald moræus-hanssen
uthalden
sundt
christian sundt
christian ringnes
Nyheter
Børs
Porteføljer