En blå bølge i det sorte gullet

Også for oljemarkedet har den demokratiske valgseieren store konsekvenser. Mer ekspansiv finanspolitikk i kombinasjon med strengere regulering gir utsikter til en høyere oljepris i kommende år.

ØKT FORBRUK: Internasjonalt er oljeetterspørselen høyere enn ventet grunnet den kalde vinteren. LNG handles i Asia på nivåer som tilsvarer 200 dollar pr. fat, og oljefyringen har som et resultat økt, ifølge Dovre-forvalter Stig Myrseth. Foto: Bloomberg
Porteføljer

Kaoset i USA de siste ukene endrer ikke på det faktum at demokratene tar full kontroll over både presidentskapet og kongressen. I forkant av valget ble et slikt scenario ansett som et tveegget sverd for oljemarkedet.

På den ene siden vil fjerning av internasjonale sanksjoner kunne tilbakeføre produksjonsvolumer og dermed bidra til overtilbud. Motposten er at strengere regulering av innenlandsk produksjon vil redusere skiferoljens fleksibilitet og heve marginalkostnaden.

Når man inkluderer den positive effekten demokratene vil ha på etterspørselen, heller jeg mot at summen er positiv for oljebalansen fremover.

Sanksjonsbortfall

For å ta det negative først. Den haukete utenrikspolitikken til Donald Trump skapte jubel i oljemarkedet gjennom sanksjonene mot Iran og Venezuela.

Innkommende president Joe Biden var derimot blant forhandlerne av den originale Iran-avtalen, og det er sannsynlig at han vil forsøke å gjenopplive denne etter hvert. Iran har opprettholdt sin produksjonskapasitet og vil raskt kunne returnere mer enn én million fat pr. dag til markedet.

Venezuela representerer mindre risiko. For det første har sanksjonene bredere støtte internasjonalt, og for det andre er landets oljeindustri i grus etter årevis med korrupsjon og vanstyre.

Demokratisk energiplattform

Biden gikk til valg med en aggressiv miljøagenda. Den innledende retorikken hintet om full stopp i skiferoljeproduksjon, men dette ble ikke uventet tonet ned i valgkampens hete. Der demokratene virker å ha landet, er en stans i nye produksjonstillatelser på føderal grunn.

Industrien ser ut til å ta sistnevnte på alvor da søknader for denne typen areal har økt vesentlig siden i fjor sommer. Den delen av Permian-bassenget som ligger i New Mexico er særlig utsatt.

Til sammen representerer ikke føderal grunn nok skiferoljereserver til å slå luften ut av amerikansk produksjon, men marginalkostnaden vil heves.

Jeg tror potensialet er større i strengere miljøregulering. Gassutslipp fra skiferoljeproduksjon er et omstridt tema, og Det hvite hus har kontroll over regulatoriske organer. Sjansen er stor for at kostnadene til utslippsbegrensning vil øke fremover samtidig som det vil bli vanskeligere å bygge ut kritisk infrastruktur som rørledninger.

Kort og lang sikt

For etterspørselssiden har en blå bølge ulike konsekvenser avhengig av tidshorisont. Om det langsiktige ambisjonsnivået knyttet til elbiladopsjon og elektrifisering innfris, vil det være negativt for forbruket.

På kort sikt vil imidlertid den demokratiske valgplattformen være godt nytt for etterspørselen. Det tilkjennegis av en større infrastrukturpakke noe som normalt innebærer økt oljekonsum. Vindmøller og andre fornybare energikilder har paradoksalt nok også høy oljeintensitet i utbyggingsfasen.

Dollarsvekkelse er i tillegg positivt for oljeprisen. Eskalerende amerikanske tvillingunderskudd vil over tid presse dollaren ned i knestående.

Vinterkulde

Også internasjonalt er oljeetterspørselen høyere enn ventet grunnet den kalde vinteren. LNG handles i Asia på nivåer som tilsvarer 200 dollar pr. fat, og oljefyringen har som et resultat økt.

Når man legger til det overraskende produksjonskuttet fra Saudi-Arabia, kan markedet derfor bli båret gjennom en ellers svak periode.

Internasjonal vridning

Strengere regulering onshore i USA vil antakelig også vri oljeselskapenes fokus tilbake mot internasjonale prosjekter. 

Offshore har kuttet kostnadene minst like mye som skifer og fremstår som fullt ut konkurransedyktig. Det er godt nytt for mange hardt prøvede norske oljeserviceselskaper.

Til tross for kursoppgangen de siste månedene fremstår Aker BP fortsatt attraktiv med kombinasjon av en høy utbyttekapasitet og attraktiv prosjektportefølje selv på 40 dollar fatet. Det sikrer aksjen fortsatt plass i Dovre-porteføljen.

Grønt er skjønt

Denne uken slippes Goodtech inn i Dovre-porteføljen. Aksjen er billig på P/B, P/S og for den saks skyld inntjening i motsetning til andre ESG-aksjer hvor vanvittig prising er regelen.

Det er for tiden ingen analyser på selskapet, men Carnegie gjorde en emisjon for en måned siden. Det vil ikke komme som noe sjokk om de slipper en analyse med høyt kursmål i nær fremtid.

Dovre-porteføljen

SelskapSist ukeAnbefaltTotalutvikling
Telenor0,8%30.12.20200,3%
Komplett Bank−1,9%16.10.202031,1%
Storebrand1,9%30.12.20201,9%
Otello (UT)−7,1%28.08.202279,3%
Wilh. Wilhelmsen Holding−0,9%09.10.202027,7%
Aker BP *2,2%23.10.202063,4%
Goodtech (INN)

* Selskapet har betalt ut utbytte som er inkludert i avkastningstallene.

Kursen er satt klokken 12 fredag.
Porteføljeavkastning sist uke:−0,8%
Hovedindeksen sist uke:−0,9%
Dovre-porteføljen hittil i år:0,7%
Hovedindeksen i samme periode:1,9%
Dovre-porteføljen i 2020:38,3%
Hovedindeksen i samme periode:3,7%
Dovre-porteføljen i 2019:37,7%
Hovedindeksen i samme periode:17,4%
I henhold til markedsmisbruksdirektivet kan mer informasjon om de omtalte selskapene fås ved å kontakte Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond eller kunder.