Goldman Sachs spår kraftig fall i aluminiumsprisen

Råvareanalytikerne hos Goldman Sachs har sett inn i glasskulen og spår et kraftig fall i aluminiumsprisen.

TUNGE TIDER: Selv om etterspørselen etter aluminium stiger, har prisen på lettmetallet falt jevnt og trutt. Foto: BLOOMBERG

Hydro har i lang tid slitt med produksjonsproblemer i Brasil, et hackerangrep på IT-systemene i de fleste forretningsområdene og jevnt fallende aluminiumspris i lang tid. De to første problemene er i ferd med å løses, men det siste kan bli forsterket, hvis Goldman Sachs får rett i sine analyser.

Meglergiganten spår nemlig at aluminiumsprisen skal kraftig ned, fra torsdagens nivå på rundt 1.750 dollar pr. tonn på London Metal Exchange.

Mens Goldman Sachs tidligere så for seg at aluminiumsprisene skulle stige til henholdsvis 1.800 dollar, 1.900 dollar og 2.000 dollar på tre, seks og 12 måneders sikt, er de nye prognosene 1.650 dollar, 1.575 dollar og 1.600 dollar.

Kina avgjør

«I vårt hovedscenario vil marginen til kinesiske produsenter gå ned som følge av fallende aluminiumspriser. Det vil føre til en tilbudsvekst i Kina på 3,3 prosent og et tilbudsoverskudd på 400.000 tonn», skriver Goldman Sachs i en analyse, ifølge Bloomberg.

«Men hvis marginene ikke går ned, kan det kinesiske tilbudet overraske på oppsiden, og føre til et tilbudsoverskudd på 1 million tonn i 2020», legger meglerhuset til.

Kina står for godt over halvparten av verdensproduksjonen av aluminium.

I tilfelle en global resesjon tror Goldman Sachs at aluminiumsprisen vil falle til under 1.500 dollar pr. tonn, som følge av fallende priser på en rekke innsatsvarer, fallende etterspørsel og trolig en sterkere dollar.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker