Norske Skog-konkurrent varsler kutt – 140 kan miste jobben

Lavere avispapiretterspørsel fører til omorganisering hos Stora Enso. Det kan gå ut over 140 av konsernets ansatte.

Publisert 16. sep. 2020 kl. 10.45
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 210 ord
AVISPAPIRSVIKT: Stora Enso viser til vedvarende nedgang i den globale etterspørselen for avispapir, og at det ikke er noen opphenting i sikte. Foto: Bloomberg

Norske Skogs   finsk-svenske konkurrent, Stora Enso, har onsdag varslet omorganisering ved Hylte bruk i Småland i Sverige, som blant annet vil innebære permanent nedleggelse av en avispapirmaskin og et returpapiranlegg.

Nedleggelsen vil kunne ramme opp mot 140 ansatte.

Skogindustrikonsernet viser til vedvarende nedgang i den globale etterspørselen for avispapir, og at det ikke er noen opphenting i sikte. Dette har ifølge Stora Enso ledet til global overkapasitet, lave produksjonsnivåer og svak lønnsomhet for Hylte bruk.

I dag er to avispapirmaskiner i drift ved anlegget, med en samlet kapasitet på 480.000 tonn. Nedleggelsene ventes å redusere Stora Ensos årlige avispapirkapasitet med 26 prosent, eller 235.000 tonn, som tilsvarer 4 prosent av den samlede avispapirkapasiteten i Europa.

Sparer 150 mill. pr. år

Stora Enso estimerer at kuttene kan gi årlige besparelser på 14 millioner euro, cirka 150 millioner kroner.

Papirmaskinen vil etter planen bli stengt innen utgangen av 2020, mens returanlegget senest stenges i andre kvartal neste år.

Stora Enso tenker at Hylte bruk etter omorganiseringen kun skal baseres på termomekanisk masse, og at dette skal gi økt konkurransekraft.

Skogindustrikonsernet regner med å bokføre restruktureringskostnader på rundt 12 millioner euro nå i tredje kvartal i forbindelse med endringene, men venter ikke vesenting innvirkning på omsetning eller operativt driftsresultat fra nedleggelsene.