- Nå er det snart dyrere å feste tomt på statens grunn enn hos private, sier hytteeier Rolf Barli til Adresseavisen.Rettssaken som starter i Stjør- og Verdal tingrett mandag, er den første av sju lignende saker mellom Statsskog og hytteeiere denne høsten. Striden bunner i at Statsskog i 2005 økte festeavgiften kraftig for mange av hytteeierne. Enkelte av hytteeierne i Verdal har mottatt krav på mellom 8.000 og 9.000 kroner i festeavgift. Statskog har imidlertid redusert beløpet til 5.800 kroner. For de fleste av de involverte handler imidlertid rettssaken om en økning fra 1.000 til 3.300 kroner årlig. (©NTB)