Arne Fredly og samboeren Anette Bjerke kjøpte ti leiligheter i leilighetsprosjektet Krystallen på Kvitfjell. Pris: 25 millioner kroner.Ifølge DN vurderer nå Fredly å saksøke meglerfirmaet Nordvik & Partners for "ren svindel" i salgsformidlingen. Investoren investeringen ble gjort på bakgrunn av svært feilaktig og direkte villedende informasjon.- Nordvik & Partners har tydeligvis ingen skrupler med å bedra så vel selgere som kjøpere, alt for at de selv skal kunne håve inn store nok honorarer til å kunne opprettholde fasaden som "champagnemeglere", skriver Fredly i en e-post til DN.