Går ut mot Norefjell-opprørere

- Dette er jo litt som å kjøpe aksjer, man kan tape på kort sikt, men på lengre sikt er det tross alt eiendom det er snakk om, sier leilighetskjøper på Bøsetra på Norefjell.

Faksimile estatiaresort.no

Før jul skrev HegnarOnline om leilighetskjøpere på Norefjell som gjorde opprør mot utbyggeren av Bøsetra, Estatia Resort. Kjøperne reagerte spesielt sterkt på utformingen av kontraktene.- Vi har inngått leilendingskontrakter med Estatia. Vi får liten råderett over leilighetene vi har betalt tre millioner kroner for, sa Torbjørn Omland, som fungerer som talerør for de misfornøyde kjøperne. Han uttalte at det har vært for stor avstand mellom det man ble lovet og det man skrev under på.HegnarOnline har vært i kontakt med en kjøper som mener det er viktig at det ikke blir for ensidig fokus på dette prosjektet.Han mener det antagelig er tre eller flere grupperinger kjøpere på Norefjell. De tre mest åpenbare:1. De som har kjøpt leiligheter primært for å tjene penger på salg så hurtig som mulig, og som nå er redd for at de har gjort en dårlig investering. Disse vil nå arbeide for å kunne heve kontrakten.2. De som har kjøpt leilighet som en fremtidig ferie og fritidsbolig, men som nå vurderer muligheten for å kunne heve kontrakten å selge fordi de er usikre på egen mulighet for å finansiere kjøpet.3. De som har kjøpt for konseptets egen skyld, og som primært ønsker å benytte dette som ferie/fritidsbolig i fremtiden.- De to første grupperingene er de som nå antagelig representeres gjennom de som i artikkelen benevnes opprørere, slår kjøperen fast.- Den tredje gruppen, den teller antagelig også et stort antall, er så langt fornøyd med de forsikringer og garantier som er gitt fra Fokus og Estatia og forholder seg til kontakten slik den var når de skrev under, sier han.Kjøperen mener det er litt som å kjøpe aksjer, man kan tape på kort sikt, men på lengre sikt er det tross alt eiendom det er snakk om og derfor altså noe sikrere enn aksjer, dersom man altså har litt is i magen og i utgangspunktet ikke bare tenker kortsiktig gevinst.- Vi som synes kontrakten var klar nok i utgangspunktet og har et greit forhold til den, vil nå oppfatte det som uheldig om mange begynner å så tvil om innholdet. Dette vil da kunne skape unødvendig frykt hos de som i utgangspunktet ikke har noe å frykte, gitt at de har gått inn i dette med åpne øyne, og nå har slått seg til ro med at dette blir ferdigstilt som planlagt. Det er åpenbart uheldig for ferdigstillelse og fremtidig bruk, dersom mange skulle finne grunn til å heve kontrakten på grunnlag av ubegrunnet frykt. I så fall vil de av oss som velger å stå ved kontrakten tape mest på dette, selv om prosjektet blir ferdigstillet ihht de avtaler som er gjort og med de nødvendige forsikringer, sier Bøsetra-kjøperen.- Vi er alle spent på hva som vil skje på kort sikt og på lang sikt på Bøeseter. Men så langt er det ingen grunn til å tvile på de forsikringer og garantier som er gitt. Vi forholder oss til kontrakten, og i det store og hele ser det ut til at denne vil bli oppfylt. Med den høsten vi har bak oss og den finansielle krisen på verdensbasis, må det påregnes usikkerhet i store og mindre prosjekter. Med unntak av en kort periode med lite informasjon, synes vi at Estatia har vært ryddig i forhold til prosjektet på Norefjell, avslutter han.