Nye tomtefesteregler for retten

Staten innfører nye tomtefesteregler for kirkens eiendommer fra 1. januar, uten å vente på rettslig avklaring.

Trond Giske - Foto: Scanpix

Opplysningsvesenets fond, som forvalter store verdier for Den norske kirke, trekker staten for retten for tap på over en milliard kroner.Administrerende direktør Frank Grimstad i Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon (KA) mener reglene om innløsning av festetomter er i strid med Grunnlovens paragraf 106, der OVP gis et særskilt vern.- Vi har ikke noe imot at festere får kjøpe tomtene sine til en rimelig pris, men da får det være en vanlig innløsning etter generelle markedsregler som gjelder alle, sier Grimstad til NTB.Han betegner dette som en «tung» juridisk sak. Statens tilsvarsrett utløper 12. januar, og før sommeren er det ventet en avklaring i Oslo tingrett. Deretter bærer det trolig rett til Høyesterett, slik tilfellet ofte er med saker av stor prinsipiell betydning.MilliardtapGrimstad mener at staten påfører fondet et tap på minst en milliard kroner ved å la 8.000-10.000 festere få kjøpe tomtene sine på «billigsalg».- Vi har etterlyst en begrunnelse, men får bare til svar at det står i Soria Moria-erklæringen. Vi har solid juridisk ekspertise på vår side når vi nå går til retten, sier Grimstad.Saken har vært oppe i Stortinget i flere sammenhenger, senest 16. desember i fjor. Da utfordret Høyres Ine Marie Eriksen Søreide kultur- og kirkeminister Trond Giske (Ap) til å vente med å iverksette den nye tomtefesteinstruksen til det forelå en rettslig prøving av den er gyldig.Det var ikke Giske interessert i. Han fastslo at den nye instruksen skal gjelde fra i. januar 2009, samtidig med at den nye loven for OVF trår i kraft. Det er denne loven som åpner for at regjeringen kan instruere OVP til å selge fondets festetomter billig.KA har både Presteforeningen, Kirkerådet og Bispemøtet i ryggen når saken nå begynner sin vandring i rettsapparatet.Store verdierOpplysningsvesenets fond eier og forvalter verdipapirer og eiendommer til en samlet verdi av rundt 6,5 milliarder kroner. Dette omfatter blant annet en million dekar grunnarealer, rundt 9.000 festekontrakter og 270.000 kvadratmeter bygningsmasse.Fondets viktigste oppgave er å eie og drifte boliger for biskoper og prester i Den norske kirke og dessuten gi tilskudd til ulike kirkelige formål. OVF drives av et forvaltningsorgan som er underlagt Kultur- og kirkedepartementets fullmakter og retningslinjer.Dette er den politiske forankringen for Giskes uttalelser i Stortinget. Bispemøtet mener imidlertid at svekkelse av fondet er i strid med Grunnloven og at regjeringen ikke etter eget forgodtbefinnende kan bruke av fondet til andre formål, som å selge tomter til spottpris.- Dette blir en dyr sak for oss å føre. Vi forventer utlegg på mellom 700.000 og to millioner kroner. Jeg håper andre kirkelige organer vil gå med i et spleiselag, sier Grimstad. (©NTB)