Hvor mye skal festere betale for tomten?

Regjeringen vil innføre nye tomtefesteregler. Fremstilles som "et rimelig kompromiss mellom hensynet til festerne og bortfesterne".

Reiseliv

Regjeringen vil innføre nye tomtefesteregler om at tomtefestere skal kunne innløse festetomter for 25 ganger oppregulert festeavgift.I dag er innløsningssummen 30 ganger årlig leie. Ved tidsavgrensede kontrakter skal bortfesteren fremdeles kunne kreve at innløsningssummen blir satt til 40 prosent av råtomtverdien, med fratrekk av den verdiøkningen festeren har tilført tomta.- Forslaget er et rimelig kompromiss mellom hensynet til festerne og bortfesterne, sier statssekretær Terje Moland Pedersen (Ap) i Justisdepartementet.Regjeringen fremmet fredag en proposisjon med forslag om å endre reglene i tomfesteloven. Bakgrunnen for lovforslaget er en høyesterettsdom fra 2007 der flertallet kom til at reglene om innløsningssum er delvis grunnlovsstridige. Lovforslaget innebærer at tomtefesteloven blir i samsvar med Grunnloven, skriver Justisdepartementet i en pressemelding. (©NTB)

Nyheter
Politikk