Nå kan du gjøre gode kjøp på Sørlandet

- Sammenlignet med tidligere toppår vil prisene i år ligge på et lavere nivå, sier daglig leder ved Terra Eiendomsmegling Kragerø.

Illustrasjonsbilde Foto: Advokatfirmaet Middgard og Opthun
Reiseliv

Eiendomsmeglere snakker om en overflod av fritidsboliger ved sjøen, skriver Finansavisen.I kjølvannet av finanskrisen fikk fjellheimen en kraftig knekk. Ser man de samme tendensene også ved sjøen?- Jeg kan kun snakke for Kragerø-området. Her har vi et alt for høyt tilbud og mer avventende kjøpere. Man skal ikke være rakettforsker for å skjønne at sammenlignet med tidligere toppår vil prisene i år ligge på et lavere nivå, sier Ronny Jørstad, daglig leder ved Terra Eiendomsmegling Kragerø, ifølge avisen, og legger til at de har flere eksempler på landsteder som er satt ned i pris etter å ha overvintret.- Grunnen til at det er alt for mange objekter ute er at selgerne har for høye forventninger, fortsetter megleren.Ifølge Finansavisen trekker Jørstad frem prisklassen 2,5 til 5 millioner som den mest sårbare.Det øverste sjiktet med lang strandlinje, vil derimot ikke berøres, mener han.

Nyheter
Personlig økonomi