Her stupte hytteprisene over 40 prosent i fjor

På landsbasis falt prisen på hytter ved sjøen to prosent i fjor. To sørlandskommuner opplevde et fall på over 40 prosent!

Flatholmen, Risør. Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIX
Reiseliv

Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF), i samarbeid med Finn.no, presenterte i dag resultatene av en prisundersøkelse for hytter ved sjøen. Selve undersøkelsen er gjort av analytiker Hans Petter Skogstad i MakroSikt.Les også: Alt om hytteprisenePå 2005/06-nivå Undersøkelsen konkluderte med at prisene, etter å ha steget 15 prosent hvert år mellom 2004 og 2007, falt to prosent i 2008. Den nedadgående trenden har fortsatt inn i 2009.- Prisfallet ser ut til å fortsette inn i 2009, og ser ut til å ta markedet tilbake til 2005/06-nivå. Men det er for mye igjen av året til at vi tør å konkludere, sier Torbjørn Ek, advokat og nestleder i EFF.Lavt volum Vi har sett litt nærmere på tallene, for å finne ut hvor hytteprisene falt aller mest fra 2007 til 2008.Samtidig minner vi om at omsetningen på landsbasis steg fra 920 enheter i 2007 til 1.017 enheter i 2008.- Dette er ikke noe stort tall, sier Ek.I enkelte kommuner kan volumet være så lavt at det trolig hadde slått merkbart ut om for eksempel noen få store eiendommer ble solgt i 2007, mens det i 2008 hovedsaklig ble solgt eiendommer med mer normal eller lavere standard.Ha dette i mente når du leser tallene nedenfor.Største pristapereArendal: -42,85 prosent Risør: -41,34 prosent Farsund: -38,18 prosent Porsgrunn: -20,74 prosent Søgne: -17,46 prosent Vestby: -15,37 prosent Hvaler: -13,51 prosentTre sørlandskommuner troner altså suverent på toppen av taperlisten. I Arendal falt gjennomsnittlig oppnådd salgspris fra drøyt 3,3 millioner til knapt 1,9 millioner kroner, det vil si nesten 43 prosent. Ser vi omsetningen i antall enheter, falt den fra 13 til syv - tilsvarende 46,1 prosent.I Risør falt prisene 41,3 prosent, det vil si fra 4,6 til 2,7 millioner kroner. Omsetningen falt fra 15 til 13 enheter, altså drøyt 13 prosent. I Farsund opplevde en at hytteprisene falt 38,2 prosent fra 2007 til i fjor. Omsetningen falt fra 11 til åtte enheter.

Nyheter
Personlig økonomi