Fortsetter kampen mot Hankø Brygge

Fredrikstad kommune sa ja til utbygging før helgen. Men salget går tregt, og naboene gir ikke opp. - Hyttene blir som private å regne om sommeren, sier aksjonslederen.

Ari Behn - Foto: Scanpix Ari Behn og Märtha Louise står på protestlisten mot utbyggingen på Hankø.

Dn omtalte i helgen den årelange tautrekkingen mellom utviklerne av prosjektet Hankø Brygge, Hankø Utvikling, og lokale hytteeiere. Blant dem som har skrevet seg på en protestliste mot utbygging av 40 hytter i Husebukta er Ari Behn og Märtha Louise.Planutvalget i Fredrikstad kommune sa ifølge NRK før helgen ja til de 40 hyttene. Samtidig foreligger det et vedtak i Miljøverndepartementet. Dette setter som vilkår at hyttene bygges for utleie, og ikke salg.Aksjonistene, med hytteeier Håkon Fensbekk i spissen, frykter ifølge NRK at kommunen ikke har hensyntatt dette i sin tillatelse.- Vedtaket vi nå har gir utbygger muligheten til å selge hyttene, leie dem tilbake og drive utleie igjen i regi utenom hotellet. Det mener vi er i strid med departementets vedtak, og vil også føre til at hyttene i praksis blir som private å regne om sommeren, sier han.To av 22 solgt, tror på snarlig tillatelse22 hytter ble lagt ut for salg i vår. Bare to er solgt så langt, skriver Dn, men utbyggerne tror likevel byggetillatelsen fra kommunen er rett rundt hjørnet. Samtidig frykter naboene for økonomien i prosjektet.- Ifølge vedtatt avtale med kommunen, er alle hyttene for utleie, utenom fem enheter som er næringshytter, sier hotelleier Henning Forsberg, som står bak Hankø Utvikling, til NRK.På statskanalens spørsmål om hyttene vil forbli utleiehytter, svarer han at "vi må forholde oss til reguleringsplanen som foreligger der".Hankø Utvikling fikk rammetillatelse i april, men denne har blitt påklaget, og Ifølge Dn foreligger nå klagen til behandling hos Fylkesmannen i Østfold.I utgangspunktet er det forbudt å bygge i strandsonen. Men strandloven åpner for dispensasjon, hvis det foreligger "særlige grunner".