Ordførere avviser strandsoneforslag

Ordførere i kystkommuner i Hordaland reagerer sterkt på et forslag fra Miljøverndepartementet om strengere begrensninger i bruken av 100-metersbeltet ved sjøen.

Hermosa Beach - Foto: CC
Reiseliv

Regjeringen vil behandle strandsonen i kystkommunene i Hordaland på samme måte som langs Oslofjorden. Det innebærer at nesten ingen aktivitet blir tillatt i 100-meters sonen.- Dette er en krigserklæring fra miljøvernminister Solheim mot kystkommunene. Vi føler de behandler oss som et museum der det skal være vakkert når de kommer på ferie, sier ordfører Helge Andre Njåstad (Frp) i Austevoll til Bergens Tidende.Han får følge av ordførere fra partiene Sp, KrF, Ap, H og Tverrpolitisk i samtlige kommuner som blir berørt av reglene. De frykter det strenge regimet vil stoppe næringsutvikling, hemme folketallsvekst og konservere kommunene. Flere av kommunene har fraflytting i dag.Politisk rådgiver i Miljøverndepartementet Morten Wasstøl (SV) avviser kritikken fra ordførerne. Han sier at Hordaland er det fylket som gir flest dispensasjoner fra byggeforbudet ved sjøen, og det må det bli slutt på. (©NTB)

Nyheter
Politikk