Norske hoteller litt mindre optimistiske

Samlet sett har norske hoteller positive forventninger til 2012 sammenlignet med året før, men de er ikke like positive som for ett år siden.

Reiseliv

Samlet sett har norske hoteller positive forventninger til 2012 sammenlignet med året før. Forventningene er imidlertid ikke så positive som de var for ett år siden, fremgår det av en undersøkelse fra Horwath Consulting.Ca 60 prosent av svarene ligger i forventningsintervallet fra minus fem til pluss fem prosent omsetningsutvikling, mens ca 20 prosent tror på enda sterkere vekst enn fem prosent og ca 20 prosent på tilbakegang på mer enn fem prosent. I alt tror ca 60 prosent av hotellene på omsetningsvekst.Bryter man tallene ned på segmenter tror hotellene på vekst for yrkesreiser, møter og individuelle ferie/ fritidsreiser, men på tilbakegang for grupper. Gruppebestillinger har som regel lang beslutnings-horisont og de fleste turoperatører vil ha gjort sine bestillinger nå. Det er derfor grunn til å tro at gruppe-trafikken til sommeren vil være svakere enn i 2011.Byhotellene er mer pessimistiske enn distriktshotellene når det gjelder gruppetrafikk, men mer optimistiske for totalutviklingen.Dette fremgår av en undersøkelse blant hoteller i Norge i februar avsluttet denne uken. Horwath HTL i Norge gjennomfører halvårlige forventnings-undersøkelser (Sentiment Studies) sammen med Horwath HTL selskaper i andre land.

Nyheter
Næringsliv