Vi tilbringer stadig mer tid på hytta. Det betyr at nødetatene stadig oftere får nødanrop fra hytteområder, og ofte sliter de med å finne fram.I dag har bare tre av ti hytter og fritidsboliger en nøyaktig adresse. 285.000 hytter og fritidsboliger er uten.Kartverket har som mål at alle skal ha adresse innen 2015, enten en veiadresse eller, i hytteområder uten vei, en områdeadresse.- Jeg må bare innrømme at det er noen av oss som har hytte på fjellet som sliter litt med å venne oss til tanken på å få en veiadresse der. Men dette er en skepsis vi bare må kvitte oss med, sier kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup.Kartverket meldte ved årsskiftet at i alt 595.000 personer og hvert femte bolighus i Norge mangler veiadresser.